Sundsta-Älvkullegymnasiet

Utvecklingssamtal (Älvkullen)

Utvecklingssamtalet skall vara ett framåtsyftande och utvecklande samtal mellan mentor, elev och vårdnadshavare. Syftet är först och främst att hitta strategier för att eleven i pågående och framtida kurser skall lyckas så bra som möjligt. Utgångspunkt kommer att vara den individuella studieplanen, närvaro och de riktlinjer som står i skollagen.

Enligt skollagen den 20§ är skolan skyldig att informera elever och föräldrar minst en gång per termin om elevens studiesituation. På Älvkullen genomför vi det genom att bjuda in till utvecklingssamtal.

Så här jobbar vi på Älvkullen:

  • Utvecklingssamtal i anknytning till terminsstart för att samtalet skall vara framåtsyftande och utvecklande. Det skall också finnas tid kvar på terminen för att ev. åtgärder skall kunna ha effekt.
  • Ökad tid och fokus på dialogen mellan undervisande lärare och elev. Ett betyg skall aldrig komma som någon överraskning och eleven själv skall äga sitt ”nuläge”, målsättning och vad som krävs för att uppnå önskat betyg. Det är också viktigt att eleven själv, efter samtalet med undervisande lärare, i anknytning till utvecklingssamtalet, sammanställer hur han/ hon ligger till i alla pågående kurser.
  • Frågor inför utvecklingssamtalet som uppmuntrar er där hemma att diskutera igenom era ungdomars studiesituation och komma väl förberedda till utvecklingssamtalet.
  • En utvärdering efter utvecklingssamtalet då vi gärna vill att ni skall berätta hur ni upplevt samtalet och ge oss feedback så att vi kan bli ännu bättre.

All information om utvecklingssamtalet finns på it´s learning under kursen elevinformation (Du vet väl att du kan nå all information via https://portal.karlstad.se där du även kan se din individuella studieplan).

Inför utvecklingssamtalet - förberedande frågor

Inför utvecklingssamtalet - pågåendekurser

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den