Två studenter sträcker armarna upp i lyften

Studenten och skolavslutningar firas – men annorlunda

Årets studentfirande i Karlstads kommun blir annorlunda, men studenterna kommer att kunna springa ut och anhöriga som inte kan vara på plats kan följa utspringet hemifrån.

- Vårt mål har varit att göra studenten så högtidlig och minnesvärd som det bara går i dessa tider och tillsammans med eleverna har vi hittat en lösning som känns bra, säger Birgitta Larsson, skoldirektör för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Studenterna kommer att springa ut klassvis och kommer att kunna tas emot av två anhöriga var. Vi kommer att märka upp platser med avstånd emellan där de anhöriga kan vänta på och ta emot sin student.

Livesänt utspring

Vanligtvis tas många studenter emot av fler än två anhöriga, vilket alltså inte kommer vara möjligt i år. Däremot kan alla som vill följa utspringet hemifrån.

- Vi kommer att livesända alla utspring så att anhöriga som inte kan vara med på plats ändå får känna sig delaktiga, säger Birgitta Larsson.

Varje skola gör upp en detaljerad plan så att alla klasser får en egen tid, under hela dagen från förmiddag till eftermiddag. Eleverna kommer att samlas klassvis i en större lokal än ett vanligt klassrum för att få sina betyg innan det är dags att springa ut.

- Det är tråkigt att vår student inte kommer att kunna vara så som vi har förväntat oss, men det känns bra att skolan verkligen har ansträngt sig för att hitta en lösning så att vi ändå får fira vår examen, säger Klara Lindqvist Hareide, ordförande i Sundsta-Älvkullegymnasiets elevkår.

Övriga skolavslutningar firas klassvis och digitalt

Alla skolavslutningar kommer anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För årskurs 1 och 2 på gymnasiet innebär det en digital avslutning tillsammans med sin klass och sin mentor.