Två solrosor

Studenten 2020 planeras

Planeringen av årets studentfirande i juni har nu påbörjats och Karlstads kommun kommer att träffa representanter för studenterna för att lyssna på deras synpunkter. 

Vår ambition är att kunna ge våra studenter en minnesvärd och trevlig dag. Efter att vi inhämtat studenternas synpunkter slutför vi planeringen och därefter skickar vi ut information, senast onsdag 29 april. Årets firande kommer inte att kunna se ut som tidigare år men vi kommer att försöka göra det bästa utifrån rådande situation.