Utropstecken på röd bakgrund

Gymnasie- och vuxenutbildning på distans

(Uppdaterad 17 mars kl 15.50) Regeringen gav idag 17 mars rekommendationen att inte bedriva undervisning i gymnasieskolors och vuxenutbildningars lokaler. Karlstads kommun följer regeringens rekommendationer och kommer att bedriva undervisningen på distans från torsdag 19 mars. Onsdag 18 mars får eleverna ledigt. 

Vi har både teknik och läromedel som möjliggör distansstudier men vissa förberedelser kommer att behövas. Vi kommer därför att ge våra elever ledigt under onsdag 18 mars för att lärarna ska få tid att förbereda distansstudierna som startar på torsdag. Eleverna förutsätts dock att använda onsdagen till att förbereda tekniken för att kunna följa distansutbildningen från torsdag morgon. Beslutet om distansundervisning gäller även gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans korttidstillsyn kommer att vara inställd till dess att undervisningen återgår till det normala.

Elever och vårdnadshavare får information via skolornas ordinarie informationskanaler.

Praktiska moment senareläggs

Alla kursmoment är inte möjliga att genomföra på distans och lärarna kommer därför att behöva planera så att praktiska moment genomförs vid senare tillfälle. Elever som är ute på APL (Arbetsplatsförlagt lärande) fortsätter med det enligt ordinarie planering.

Hjälp för att komma igång med distansstudier

Den som får problem med sin dator eller behöver hjälp och stöd för att komma igång med sina distansstudier är naturligtvis välkommen till skolan för att få hjälp. Man kontaktar då sin mentor eller rektor som informerar om vem de ska söka upp på skolan.

Eget ansvar för studier hemma

Undervisningen kommer att pågå, men på ett annat sätt än vanligt. Vi vädjar därför till alla elever att ta ansvar för sina studier även om de sker från hemmet.

Frågor och svar

Läs frågor och svar som gäller gymnasie- och vuxenutbildningen med anledning av Corona