Utropstecken på röd bakgrund

Lunch för elever som inte kan ordna den på annat sätt

Vi har försökt hitta ett sätt att hjälpa till med lunchen för de elever som inte kan ordna det på annat sätt. Eleverna kommer att få ett brev där man kan anmäla behov av skollunch.

Undvika folksamlingar

Vi har fått många frågor om möjligheten att få lunch genom skolan under den tid som distansstudierna pågår. Syftet med distansstudier är att undvika folksamlingar och vi kan därför inte hålla våra skolresturanger öppna som vanligt. Kommunen är inte skyldig att erbjuda gratis skollunch till elever i gymnasieskolan, men det väljer vi att göra under normala omständigheter.

Lunch till de som inte kan ordna på annat sätt

Förhållandena är just nu inte normala men vi har försökt hitta ett sätt att hjälpa till med lunchen för de elever som inte kan ordna det på annat sätt. Eleverna kommer att få ett brev där man kan anmäla behov av skollunch. När anmälan kommit in får eleven besked om var och när man kan komma och äta. Det är inte säkert att det blir elevens vanliga skola utan det kan bli en av Karlstad kommuns grundskolor eller en av gymnasieskolorna. Vi gör en fördelning för att undvika att många äter samtidigt på samma skola.