SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Likabehandlingsplaner

Varje rektorsområde på gymnasieskolorna har tagit fram likabehandlingsplaner. Likabehandlingsplanerna berättar hur skolorna jobbar med olika frågor som rör bland annat kränkande behandling och diskriminering.

Uppdaterad den