Om oss

Nya Sundsta-Älvkullegymnasiet

säg

I september 2017 tog Karlstads kommun det första påltaget som symbolisk start för bygget av nya Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges största gymnasieskolor och inför skolstart läsåret 2021-2022 ska hela skolan stå klar.

Vår nya skola blir ett campus med “fyra skolor i skolan”.

I de fyra byggnaderna och deras våningsplan finns de olika programmens egna hemvister där lärare, elevhälsa och skolledare finns nära eleverna. Det blir också många öppna ytor för personliga möten och rum i olika storlek för att möta framtidens behov.

Vi har plats för 2000 elever och 250 lärare och personal. Totalt omfattar nybyggnationen cirka 21 300 kvadratmeter. 
Förutom hänsyn till lärandemiljön satsar vi på att bygga miljöanpassat. Trä kommer att användas både på fasader och även som bärande konstruktion. Yttertaken kommer att vara gröna av sedumväxter.

Byggnaden kommer som lägst att uppnå miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver, som ställer krav på energiförbrukning, inomhusmiljö och material.

Projektet kommer att kosta cirka 456 miljoner kronor och är ett av kommunens största investeringar någonsin. Entreprenören är Skanska.

Sundsta-Älvkullegymnasiet i 3D

Här kan du se hur Sundsta-Älvkullegymnasiet kommer att se ut. Klicka, vrid och vänd i kartan. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i senaste versionen av Chrome.

Öppna 3D-modellen av Sundsta-Älvkullegymnasiet.

Uppdaterad den