Sundsta-Älvkullegymnasiet

Gymnasiearbete

Humanistiska programmet

Under åk 3 kommer du att göra ditt gymnasiearbete. Till din hjälp har du information, dokument, databaser, länkkataloger och bibliotekskataloger.

Din ansvarige lärare tillsammans med oss på biblioteket hjälper till om du undrar över något.


Information om gymnasiearbetet och dokument som du behöver finns i länken nedan.

Dokument och information NA och TE 

Lycka till!

Uppdaterad den