Gymnasiebibliotek

Talböcker

Alla som har dyslexi eller annan läsnedsättning har rätt att få tillgång till talböcker. Talböcker är inlästa böcker som du kan lyssna på i din dator eller via en app i telefonen.

Du har rätt att låna talböcker om du t.ex. har:

  • läs- och skrivsvårigheter
  • synnedsättning
  • andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder och hörselskada
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism, adhd.
  • tillfällig läsnedsättning

Det räknas inte som en läsnedsättning att du har svenska som andraspråk. Om du däremot har svårt att läsa på grund av en läsnedsättning även på ditt eget språk får du låna talböcker på svenska och andra språk.

Läromedel

Alla elever på skolan har tillgång till de inlästa läromedlen som är ljudböcker via Inläsningstjänst.

Du som har rätt att läsa talböcker har även rätt att läsa de böcker som är talböcker på Inläsningstjänst. Det är tex. Perspektiv på historien och Så byggdes staden. Kontakta oss på biblioteket om du behöver hjälp med behörighet.

 

Skönlitteratur på svenska och engelska

Via Legimus får du tillgång till att lyssna på skönlitteratur. Det är talböcker och gäller dig som är talboksberättigad. Via din specialpedagog, Hanna Lundblad (TE) eller Lena Hynynen Einarsson (NA och SPRINT) eller hos oss på biblioteket får du hjälp med att skaffa ett konto på Legimus.

När du har ett konto kan du själv ladda ner de böcker du vill och lyssna på dem.

Talbok eller ljudbok?

Ljudböcker framställs av förlaget och kan läsas av alla. Du kan abonnera på ljudböcker via olika förlag tex. Storytel, Bookbeat mfl. Författarna får ersättning baserat på antal köp.

Talböcker framställs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och är bara till för personer med läsnedsättning. Talböcker har också fler funktioner; du kan navigera i texten , lägga in bokmärken och ändra hastigheten i uppläsningen

Uppdaterad den