SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Estetiska programmet - Bild och form, animation

Bild och form

På Estetiska programmet får du en högskoleförberedande examen och samtidigt utvecklar du ditt intresse för bild och form.

Inom inriktningskurserna kommer du att möta traditionell bild- och formgivning, men också design och skapande med digitala verktyg.

Dessutom innehåller kurserna bildteoretiska delar där du lär dig om bildkommunikation och analys. På bildinriktningen får du använda modern teknik för animation, grafisk design och bildskapande

Du kommer ibland att få jobba i större projekt både inom och utanför skolans väggar. Vi samarbetar också med de andra inriktningarna på Estetiska programmet.

För att ytterligare förbereda dig inför högskola och universitet erbjuder vi moderna språk steg 3 i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2 som valbara alternativ.

Antagningsprov för dig som söker till inriktningen Bild, form och animation

Alla som söker bild och formgivning kommer att inbjudas till ett antagningsprov som består av ett praktiskt arbete i grupp och enskilt. Då du kommer att ägna många timmar åt bild och form är det viktigt att komma till provtillfället då det ger dig en inblick i utbildningen.

Här kan du läsa mer om antagningsprovet.

Information om inrikningen Bild, form och animation

Här hittar du programbladet för Estetiska programmet - Bild och form animation.

Uppdaterad den