SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Gymnasiesärskolans individuella program

miljöbild SÄG

Gymnasiesärskolans program är 4-åriga och innefattar minst 3 600 timmar fördelat på kärnämnen, karaktärsämnen och valbara kurser.

Uppdaterad den