Introduktionsprogrammen

IMAS

Samhällsvetenskapsprogrammet

IMAS är en inriktning inom Introduktionsprogrammen för dig med Aspergers syndrom, högfungerande autism eller autismspektrumdiagnos (ASD). IMAS kursutbud följer Samhällsvetenskapsprogrammets beteende-inriktning i den mån det går.

Målet är att du som elev:

  • hittar dina styrkor och utvecklar dina sociala färdigheter.
  • får förståelse för din funktionsnedsättning.
  • utvecklar strategier för att hantera situationer i vardagen.
  • når så många gymnasiepoäng som möjligt utifrån dina förutsättningar.

Egen arbetsplats

På IMAS har du tillgång till en egen arbetsplats i ett klassrum medsju till nio elever. Programmet har hög personaltäthet och stor vikt läggs på varje elevs individuella behov. God kommunikation med både dig och vårdnadshavare ligger till grund för verksamheten.

Efter avslutade studier

Efter IMAS är målet att du har en större kunskap inom såväl ämnesstudier som livskunskaper och strategier för att vara väl förberedd för livet efter gymnasiet. IMAS samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i arbetet med att slussa eleverna vidare mot arbetsliv, praktik eller studier på Komvux, folkhögskola, högskola och universitet.

Hur går intresseanmälan till IMAS till?

Steg 1 

Elev, vårdnadshavare, SYV/mentor/specialpedagog och/eller skola bokar tid för ett informationsmöte på IMAS under höstterminen, året innan tänkt skolstart. På detta möte ges information om vad IMAS är och hur programmet fungerar.

Steg 2

I samband med informationsmötet bokar vi in praktik på IMAS, där eleven går med en av våra klasser under två dagar. Eleven kommer då att få möjlighet att arbeta med olika gymnasieuppgifter, alternativt uppgifter som avlämnande skola skickat med. Vi strävar mot att informationsmötet och praktiken ska vara avklarade vid mitten av januari. 

Steg 3

Intresseanmälan till IMAS följer samma tider som övriga gymnasieskolan. Viktigt att komma ihåg är att IMAS inte är ett sökbart alternativ så som de nationella programmen, utan istället görs en intresseanmälan av hemmet eller avlämnande skola via kommunens E-tjänstportal Dexter. 

Antagningen

Alla elever som deltagit på ett informationsmöte, genomfört två dagars praktik samt gjort en intresseanmälan till IMAS inför det nya läsåret kommer att få besked om de fått en plats senast i juni.

Efter avslutade studier

Efter IMAS är målet att du har en större kunskap inom såväl ämnesstudier som livskunskaper och strategier för att vara väl förberedd för livet efter gymnasiet. IMAS samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i arbetet med att slussa eleverna vidare mot arbetsliv, praktik eller studier på Komvux, folkhögskola, högskola och universitet.  

Handledning

IMAS kan också ge handledning till personal på andra kommunala gymnasieprogram där det går elever med diagnosen Aspergers syndrom/ högfungerande autism. 

Information om IMAS

Här hittar du programbladet för IMAS.

Kontaktuppgifter till personalen på IMAS

Uppdaterad den