SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Estetiska programmet - Musik

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet

På Estetiska programmet får du en högskoleförberedande examen och samtidigt utvecklar du ditt specialintresse.

Du studerar i en kreativ miljö och får behörighet till högre studier. För att ytterligare förbereda dig inför högskola och universitet erbjuder vi moderna språk steg 3 i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2 som valbara alternativ.

Musikinriktningen vid Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges äldsta och mest välrenommerade. Här får du kunskaper för musicerande på avancerad nivå och förbereder dig för högre musikstudier.

Du får lära dig spela i ensemble, sjunga i kör, spela ackordsinstrument och du får individuella lektioner i ditt huvudinstrument/sång under alla tre åren.

Du får också möjlighet att välja till exempel musikproduktion och musikimprovisation. Du får möjlighet att framträda på våra många konserter och sceniska projekt både i och utanför skolan.

Antagningsprov för dig som söker till musikinriktningen

Du som söker till musikinriktningen kommer att inbjudas till ett prov där du visar dina färdigheter i sång eller instrument samt gehör. Provtillfället ger dig också möjlighet att få en inblick i vad det innebär att studera musik.

Här kan du läsa mer om antagningsprovet.

Information om Musikinriktningen

Här hittar du programbladet för Estetiska programmet - Musik.

Se sändningen om Estetiska programmet från Digitala Gymnasieforum 2020.

Har du frågor om Estetiska programmet? 

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad den