SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Naturvetenskapsprogrammet

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymnasiet

Är du nyfiken på hur världen fungerar och hur människan påverkar den? Är du intresserad av matematik, fysik, kemi, biologi och hållbart samhälle? Då är naturvetenskapsprogrammet något för dig!

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Experiment, laborationer, fältstudier och andra praktiska moment är vanliga inslag i utbildningen. Här får du lära dig att tänka kritiskt, föra logiska resonemang och lära dig värdera olika påståenden. Under utbildningen läser du en hel del matematik, och du använder även dina kunskaper inom andra ämnesområden som biologi samt fysik eller samhällsvetenskap.

Inriktningar

Naturvetenskap

På den här inriktningen når du lite djupare inom ämnesområdena fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen ger en djupare förståelse för samarbetet mellan naturvetare, samhällsplanerare och politiker för att nå ett mer hållbart samhälle.

Fortsatta studier och arbete

Utbildningen ger dig breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet och du får behörighet till de flesta högskoleutbildningar.

Information om Naturvetenskapsprogrammet

Här hittar du programbladet för Naturvetenskapsprogrammet. 

Har du frågor om Naturvetenskapsprogrammet? 

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare 

Uppdaterad den