SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Samhällsvetenskapsprogrammet

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet

Vårt samhällsvetenskapliga program är en spännande och bred utbildning med tre olika inriktningar. Tänker du plugga vidare efter gymnasiet är detta ett program som ger dig massor av valmöjligheter med sin breda behörighet

Här lär du dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i andra delar av världen. Vi studerar demokratifrågor och hur vi kan skapa ett hållbart samhälle.

Möt Astrid som går på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Jämställdhetsfrågor och hur din ekonomi påverkas av olika händelser i världen är andra viktiga områden i programmet. Du kommer även att få bättre förståelse för människors agerande i olika sammanhang samt hur ett bra ledarskap fungerar.

Som elev på det samhällsvetenskapliga programmet kommer du att bli bättre på kommunikation oavsett om det handlar om skrivande, tal eller modern medieteknik. Du får även en större förståelse för hur dagens mediesamhälle påverkar oss på olika sätt.

Samhällsvetenskapsprogrammet tränar ditt eget ansvarstagande för studierna samt utvecklar din kreativitet och samarbetsförmåga. Att kritiskt granska källor, tolka texter och analysera samhället är viktiga kunskaper som du får under utbildningen.

Efter det första läsåret väljer du den inriktning som du är mest intresserad av. Sundsta-Älvkullegymnasiet erbjuder programmets samtliga tre inriktningar:

Information om Samhällsvetenskapsprogrammet

Här hittar du programbladet för Samhällsvetenskapsprogrammet.

Har du frågor om Samhällsvetenskapsprogrammet? 

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare

Uppdaterad den