Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar och kurser

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Matematik 2b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng

Kurser som finns på alla samhällsvetenskapsprogram i Sverige:

Filosofi 1 50 p
Moderna språk 200 p
Psykologi 1 50 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det ska pröva och vidareutveckla din förmåga att ta ansvar och utföra ett större arbete inom din valda inriktning.

Gymnasiearbete 100 p

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder inom det individuella valet. Du kan läsa fler programspecifika kurser, komplettera din högskolebehörighet eller välja kurser bara av rent intresse.

Inriktningar 350–450 poäng

Inför andra året väljer du en av tre inriktningar:

Beteendevetenskap*

Ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du fördjupar din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Du får också kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

*Denna inriktning går att kombinera med idrottsutbildning.

Ledarskap och organisation 100 p
Kommunikation 100 p
Psykologi 2a 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Sociologi 1 100 p

Programfördjupning Beteendevetenskap, 300 poäng

Samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Psykologi 2b   50 p
Religion 2   50 p
Retorik/Engelska 7/Matematik 3b/Entreprenörskap/Naturkunskap 2 100 p

Medier, information och kommunikation

Ger dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du kan använda medieteknik för att förmedla budskap. I inriktningen får du studera journalistik, information och reklam och praktiskt prova textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer och undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp.

Journalistik, medier och information 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Psykologi 2a 50 p

Programfördjupning Medier, information och kommunikation, 400 poäng

Samhällskunskap 2  100 p
Textkommunikation 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Journalistik, reklam och information 2/Retorik/Engelska 7/Matematik 3b/Entreprenörskap/Naturkunskap 2 100 p

Samhällsvetenskap

Ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Du breddar och fördjupar din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang, samt utvecklar förmågan att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Geografi 1 100 p
Historia 2 100 p
Religionskunskap 2 50 p
Samhällskunskap 2 100 p
Samhällskunskap 3 100 p

Programfördjupning Samhällsvetenskap, 300 poäng

Sociologi 100 p
Rätten och samhället 100 p
Retorik/Engelska 7/Matematik 3b/Entreprenörskap/Naturkunskap 2 100 p

Uppdaterad den