SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Estetiska programmet - Teater

Verksamhetsbild Sundsta-Älvkullegymmnasiet

På Estetiska programmet får du en högskoleförberedande examen och samtidigt utvecklar du ditt specialintresse.

För att ytterligare förbereda dig för högskola och universitet erbjuder vi moderna språk steg 3 i årskurs 1 och matematik 2b i årskurs 2 som valbara alternativ. Inriktningen är till för dig som vill fördjupa dig inom teater.

På estetiska programmet teater får du bland annat:

  • Prova på många olika genrer.
  • Lära dig skriva manus och improvisera.
  • Träna ditt kreativa tänkande och förmåga att driva projekt.
  • Medverka i både små och stora produktioner.

Vi samarbetar med de olika estetiska inriktningarna samt med andra kulturutövare utanför skolan. Du blir en del av Karlstads kulturliv.

Antagningsprov för dig som söker till teaterinriktningen

Du som söker till teater inbjuds till ett färdighetsprov som består av två delar:

  1. Lär in och spela upp en given text inför en liten jury.
  2. Ett individuellt samtal.

Här kan du läsa mer om antagningsprovet.

Information om Teaterinriktningen

Här hittar du programbladet för Estetiska programmet - Teater.

Se sändningen om Estetiska programmet från Digitala Gymnasieforum 2020.

Har du frågor om Estetiska programmet? 

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad den