Sundsta-Älvkullegymnasiet

Antagningsprov till Estetiska programmet

Estetiska programmet Teater

Under våren 2020 har vi antagningsprov för dig som söker inriktningarna bild och formgivning, dans, teater och/eller musik.

På provdagen får du möjlighet att visa dina kunskaper och förutsättningar inom den inriktning du söker till. Du får också möjlighet att träffa våra lärare och få mer information om vad det innebär att gå på Estetiska programmet. Inriktningen Estetik och media har inget antagningsprov.

Provdatum 

Du som söker kommer att få en inbjudan till ett antagningsprov. Dessa äger rum med start 08:30 tisdag 3 mars och torsdag 5 mars 2020. 

Hur går proven till?

Bild och formgivning

Du gör ett färdighetsprov som består av ett praktiskt bildprov i grupp och enskilt. Dessutom blir det en personlig intervju.

Dans

Du gör ett färdighetsprov som består av en grupplektion och ett individuellt samtal.

Musik

Du gör ett färdighetsprov bestående av två delar:

 • Du sjunger eller spelar ett stycke som du själv valt på ditt huvudinstrument inför en liten jury. Du får ackompanjemang - alltså att du får sjunga/spela ditt stycke till exempelvis pianokomp - om du vill, men då måste du skicka in dina noter. Posta eller mejla noterna till oss så att vi har dem minst en vecka i förväg.

  Postadress: 
  Sundsta-Älvkullegymnasiet
  Att: Anders Edwall
  651 84 Karlstad 

  E-post: anders.edwall@karlstad.se

 • Om ditt huvudinstrument är sång så ska du dessutom sjunga någon av visorna ”Jag väntar” eller ”Somliga går med trasiga skor”. Länk till noter hittar du nedan. Du kan också hitta visorna på YouTube. Den visa du väljer kommer du att få sjunga utan ackompanjemang i valfri tonart. I samband med sång-/spelprovet har vi också ett individuellt samtal.

 • Du gör ett teoriprov i grupp som omfattar bland annat tonernas namn, notvärden, tonarter och intervall samt gehörstest.

Jag väntar.pdf
Somliga går med trasiga skor.pdf

Teater

Både elever med lång teatererfarenhet och de som bara har ett brinnande intresse börjar hos oss - så tveka inte att söka.

Du som söker till teater inbjuds till ett färdighetsprov som består av två delar:

 1. Lär in och spela upp en given text inför en liten jury. 
  Monologer ES Teater.pdf

 2. Ett individuellt samtal.

Hur fördelas poängen?

Du som gör provet tilldelas mellan 10 och 120 poäng som läggs till dina betygspoäng från grundskolan. 

Uppdaterad den