teknikprogrammet

Inriktningar och kurser

Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng

Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 p
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100 p
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

Kurser som finns på alla teknikprogram i Sverige:

Fysik 1 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p

Gymnasiearbete 100 poäng

Gymnasiearbetet sammanfattar din utbildning. Det måste vara godkänt för att du ska få examen.

Gymnasiearbete 100 p

Programfördjupningar 400 poäng

Här kan du välja mellan kurser som breddar och fördjupar din utbildning, ger ökad behörighet med matematik 4 och fysik 2 eller fler inriktningskurser.

Individuellt val 200 poäng

Här väljer du själv bland de kurser som skolan erbjuder. Du kan läsa fler programspecifika kurser eller komplettera din högskolebehörighet, t.ex. med biologi 1 eller välja kurser bara av rent intresse. Vill du läsa språk steg 3 ska du anmäla det när du söker till teknikprogrammet.

Inriktningar 300 poäng

Inför andra året söker du en inriktning. Varje inriktning har ett begränsat antal platser, så antagningen sker på de betyg du fått på kurser som du avslutar första året.

Design och produktutveckling

Du får kunskap om hur man designar, utvecklar och producerar produkter enligt designprocessen. Du lär dig att arbeta med skisser och modeller för att lösa designproblem.

Bild och form 1a:1 50 p
Cad 1 50 p
Design 1 100 p
Konstruktion 1 100 p

Informations- och medieteknik

Du får kunskap inom informations-, kommunikations-, och medieteknik. Du lär dig att arbeta med datorkommunikation, programmering, digitala medier och webb.

Dator och nätverksteknik 100 p
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p

Produktionsteknik

Du får kunskap om produktion och företagande. Du lär dig att programmera robotar, att göra kretskort, att bygga datorer, att simulera elektroniklösningar, m.m.

Mekatronik 1 100 p
Produktionsutrustning 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p

Samhällsbyggande och miljö - arkitektur*

Du får kunskap om samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Du lär dig att utforma smarta, vackra miljöer och att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Arkitektur – hus 100 p
Byggnadsverk 100 p
Hållbart samhällsbyggande 100 p

Teknikvetenskap

Du får bästa möjliga förberedelse till civilingenjörs- och ingenjörsstudier på universitet och högskola och därmed tillträde till en internationell arbetsmarknad.

Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Teknik 2 100 p

Programfördjupning - Elevens val

Engelska 7 100 p
Entreprenörskap 100 p

Programfördjupning - Skolans val

Fysik 3 100 p
Matematik 5 100 p
Programmering 1 100 p

*Dessa utbildningar går att kombinera med idrottsutbildning.

Uppdaterad den