Kill-i-magen-kul

LEKA (endast förbokning)

Från och med 23 december behöver du förköpa din plats till LEKA. Det gör du här!

Observera att i din bokade LEKA-tid ingår dusch och ombyte. Vänligen försöka att vara snabb och effektiv i omklädningsrummet.

Rutschbanan Stora blå

I rutschbanan Stora blå kan du åka i en gul ring eller tillsammans med någon i en blå dubbelring. Om ni använder dubbelringarna så tänk på att sätta den tyngsta åkaren fram, för att bromsa farten något. Om du åker i en enkelring går det lite långsammare än med en dubbelring.

Rutschbanan Svarta fallet

I rutschbanan Svarta fallet åker du utan ring på tid och får poäng för antalet ljuspunkter du hinner nudda på vägen ned.

Åldersgränsen i båda rutschbanorna är 7 år.

Cafeteria

Vår cafeteria har en öppning in mot upplevelsebadet där alla leksugna kan fylla på med ny energi.

Uppdaterad den