Kill-i-magen-kul

LEKA (stängt just nu)

I upplevelsebadet kan du ha kill-i-magen-kul oavsett ålder. Här finns två häftiga rutschbanor, stillsamma laguner, vattenfall, klättervägg och utomhuspool med strömmande vatten. Här finns även en barnavdelning med flera pooler med varmare vatten för de minsta och figurer av Inger och Lasse Sandberg.

Rutschbanan Stora blå

I rutschbanan Stora blå kan du åka i en gul ring eller tillsammans med någon i en blå dubbelring. Om ni använder dubbelringarna så tänk på att sätta den tyngsta åkaren fram, för att bromsa farten något. Om du åker i en enkelring går det lite långsammare än med en dubbelring.

Rutschbanan Svarta fallet

I rutschbanan Svarta fallet åker du utan ring på tid och får poäng för antalet ljuspunkter du hinner nudda på vägen ned.

Åldersgränsen i båda rutschbanorna är 7 år.

Hopptorn vid Stora bassängen

Vid Stora bassängen finns en djupdel med hopptorn för dig som gillar höga höjder. Hopptornet har svikter på 1 meters och 3 meters höjd, samt avsatser på 3 meters och 5 meters höjd.

Cafeteria

Vår cafeteria har en öppning in mot upplevelsebadet där alla leksugna kan fylla på med ny energi.

Uppdaterad den