فارسی/Persiska

حمام واستخرسوندستا ـ یک تجربه هیجان انگیزوغیرمعمولی

آیا می خواهید سرگرم شوید، بازی کنید، تمرین کنید و لذت ببرید؟ درنزد ما، دراستخرسوندستا، شما نیازی به انتخاب ندارید. خوش آمدید!

استخرسوندستا، مرکزی جدید برای همگان است، پیروجوان، آرام وبازیگوش، میهمان و یا مشتری دائمی. دربخش فعالیتهای هیجان انگیزاین استخر، دل آدمی فرومیریزد، پیروجوان فرقی ندارد.

آیا مایلید ورزش و تمرین کنید؟ دراین صورت، برای این کار سه استخرجداگانه ویک باشگاه مدرن ورزشی وجود دارد.

بخش ریلکس وآرامشگاه مدرن، شامل حمام، دوشهای هیجان انگیز، استخرهای گردابی و سونایی مخصوص است که فضایش با روغنهای اتری خوشبومی شود. شما دراینجا می توانید با نوشیدن آبمیوه تازه و صرف غذای خوشمزه دربالکن ازمنظره سه بعدی زیبای بیرون لذت ببرید.

بخش هیجان انگیز و سرگرم کننده

دراین قسمت دل آدمی درهرسنی که باشید از هیجان فرو میریزد. دراینجا دوسرسره آبی، تالاب، آبشارودیواری برای بالا رفتن، استخربیرونی و روباز، استخرکودکان با آب گرمتر وجود دارد. علاوه براین، کافه تریایی برای آنها که برای ادامه بازیگوشی  احتیاج به تمدید انرژی دارند، موجود میباشد. سن توصیه شده برای استفاده ازسرسره های آبی، ۷ سال می باشد.

استخرهای شنا و سالن ورزشی

آیا می خواهید تمرین کنید؟ دراین صورت ما سه استخرو یک سالن ورزشی داریم. دراستخرها جدا از اینکه جای کا فی برای شنا دارید، فعالیتهای آبی دیگری نیزارائه میشود. برای مثال آیروبیک درآب، شنا برای زنان باردار، شنای نوزادان، یوگای آبی ودوره های کرال (شنای خزنده) برای بزرگسالان.

بخش ریلکس و آرامشگاه

این قسمت پناهگاه آرامی است که شما درآنجا می توانید ازاستراحت و معاشرت با دیگران لذت ببرید. دراینجا ازشما دعوت می ـ شود که حمام و استخرجالب و غیرمعمولیی را تجربه کنید. ازسونای خوشبو ومملوازبوی لیمو و بنفشه و لاوندل لذت برده وبر روی سنگفرش مرمر حمام با گرمای پنجاه درجه استراحت کرده ویا درسونای بخاری عرق کنید. دراتاق آفتاب می توانید ازنوردرمانی، شنیدن صدای امواج دریا و دیدن منظره ای مشرف به دریاچه ونرن، لذت ببرید. درمجاورت دوشهای متنوع و هیجان انگیز، شما می توانید یا ریزش بارانها ی گرمسیری را انتخاب کنید و یا سطلی ازآب یخ را. ازسونایی که با آتش چوب گرم می شود، می توان به استخرکوچک گردابی که درفضای بازقراردارد، رفت و برکه سوندستا را مشاهده کرد. کافه شللان

 غذای خوشمزه و آبمیوه تازه سرومیکند.شما می توانید همکاران و مشتریان خود را به قسمت ریلکس آورده و جلسه    (Källan)کاری غیرمعمول و دلچسبی داشته باشید و یا ملبس به حوله، کنفرانسی نصفه روزه داشته باشید.

Uppdaterad den