Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Sundstabadet om du har några frågor eller funderingar!

Adress

Sundstabadet
Drottning Kristinas Väg 3
654 63 Karlstad

Mail

sundstabadet@karlstad.se

Telefon (reception)

054 - 540 24 60

Mark Pulman, enhetschef (ansvar för reception, städ, café, relax och kommunikation)
Tel: 054 - 540 47 42
Mail: mark.pulman@karlstad.se

Jonas Kirvall, enhetschef (ansvar för badpersonal och drifttekniker)
Tel: 054 - 540 24 31
Mail: jonas.kirvall@karlstad.se

Rose-Mari Karlsson, arbetsledare reception
Tel: 054 - 540 25 46
Mail: rose-mari.karlsson@karlstad.se

Annelie Hidén, arbetsledare kafeteria och relax
Tel: 054 - 540 23 51
Mail: annelie.hiden@karlstad.se

Sofia Kartman, arbetsledare badpersonal
Tel: 054 - 540 85 20
Mail: sofia.kartman@karlstad.se

Annica Nilsson, samordnare
Tel: 054 - 540 23 94
Mail: annica.nilsson@karlstad.se

Adi Sahdomerovic Svärd, fritidskonsulent
Tel: 054 - 540 10 22
Mail: adi.sahdomerovic.svard@karlstad.se

Jenny Alderhorn, kommunikatör
Tel: 054 - 540 21 22
Mail: jenny.alderhorn@karlstad.se

Taggar för sidan

Idrott och motion

Sidan uppdaterad: 2024-02-29

13 Juni 2024