BADA framsida
Konceptet Bada

TRÄNA + LEKA = BADA

Från den 1 september slår vi ihop TRÄNA och LEKA. Vårt nya koncept heter BADA. BADA innebär att det blir en entré där du får tillgång till samtliga motionsbassänger, upplevelsebadet och cafeterian.

Rör dig fritt mellan motionsbassänger, aktivitetsbassängen, upplevelsebad och cafeteria under ditt besök hos oss.

Obs! Se öppettider till de olika bassängerna.

Det nya konceptet innebär också att du äntligen kan betala ditt besök med friskvårdsbidraget Epassi! Detta har varit efterfrågat av våra besökare.

 

Obs! NJUTA är fortfarande en egen entré och ingår ej i BADA.

 

Karta över badaentren

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024