Corona Avstånd
Mars

Sundstabadets information med anledning av Covid-19

Sundstabadet är en del av Karlstad kommun och följer noggrant utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Svenska badbranschen och rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Karlstads kommun följer händelseutvecklingen och kommer att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Det finns ingen anledning att stanna hemma från skola, förskola, fritidsaktiviteter eller arbete om du är frisk. 

Den senast uppdaterade informationen om hur Karlstads kommun agerar i frågan finns på Karlstads kommuns webbsida. Följ gärna läget där och de rekommendationer som står.  

Sundstabadets anpassning till Covid-19

Med anledning av rådande situation har Sundstabadet agerat på flera punkter.

 • Antalet gäster som samtidigt får vistas inne i LEKA (upplevelsebadet) har begränsats till 100 personer. Detta kan leda till att LEKA blir fullbelagt. Detta gäller särskilt under helger. Vid en sådan situation tillämpas en kölista där man får skriva upp sig. För att minska risken att vänta länge i kö finns en övre gräns på kölistan. Denna maxgräns är satt till 35 personer. För att kunna stå med på kölistan måste du befinna dig på Sundstabadet.
 • I NJUTA (relaxavdelningen) har maxantalet gäster halverats till totalt 25 personer. Vi följer Svenska badbranschens rekommendationer som innebär att vi har pausat våra aufguss-sittningar. Även ångbastun är stängd tills vidare enligt samma rekommendationer.
 • Frukosten som dukas upp inne i NJUTA i samband med Sköna Fredag serveras tills vidare på tallrik istället för via en buffé. Frukosttallriken serveras a la carte när du ankommer och självklart har du möjlighet att få påfyllning om du så önskar.
 • I Stora bassängen, aktivitetsbassängen och motionsbassängen erbjuds färre gäster att få plats för att avståndstagande lättare kan säkerställas. Våra badvärdar i anläggningen hjälper till att värna om denna regel.
 • På golvet inne i receptionsområdet finns avståndsmarkeringar. Vänligen respektera dessa för att minska risken för smittspridning. 
 • Inne i damernas respektive herrarnas omklädningsrum är vartannat skåp avstängt för att öka möjligheten att hålla avstånd.
 • I samtliga kassor i anläggningen har en plexiglasskiva installerats för att minimera risken för smittspridning.
 • På olika strategiskt utsedda ytor inne i anläggningen finns informationsskyltar uppsatta för att påminna om vikten att hålla avstånd till varandra.
 • På våra digitala skärmar inne i anläggningen har vi producerat grafik med budskap om fysiskt avståndstagande.
 • Våra utbildade simskolelärare undviker att vistas nära framför deltagarna för att t.ex. hjälpa till med handrörelserna vid bröstsim. Istället läggs större fokus på att hjälpa deltagarna med benrörelserna och därför öka närvaron bakom deltagarna, snarare än framför.
 • Våra badkalas har anpassats efter rådande läge. Bland annat har vi minskat badkalasplatserna till max 12 barn. Vi har även förberett för att avstånd kan hållas vid ankomst till Sundstabadet, under fikapausen, vid lekarrangemangen och under avslutningsceremonin.

Har du några frågor till oss? Tveka inte att höra av dig. Enklast är via telefon 054 - 540 24 60 eller via vår mail sundstabadet@karlstad.se.

Varmt välkommen!