Bygga och bo

Fastighetsfrågor och lantmäteri

En fastighet är ett område mark
som kan ha skog, vatten och byggnader.

Lantmäteriet bestämmer
var tomtgränser ska gå.
Att bestämma tomtgränser kallas för
lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet i Karlstad gör förrättningar
i hela Karlstads kommun.

Du kan få information ur fastighetsregistret,
adressregistret och byggnadsregistret från lantmäteriet.

Ring Kontaktcenter
på telefonnummer 054 540 00 00

Tillbaka

Uppdaterad den