Bygga och bo

Vatten och avlopp

Vatten hälls i ett glas ur en rosa tillbringare.

Det finns en enhet (VA-enheten) inom kommunen
som arbetar med vatten och avlopp.
Deras kontor finns på Drottninggatan 32 i Karlstad.

Om du har problem med vattnet eller avloppet och du bor i lägenhet,
ska du ringa till den som sköter om huset.

Om du bor i eget hus med kommunalt vatten och avlopp
och har frågor om eller problem med vattnet eller avloppet,
ring till VA-enhetens kontor på telefonnummer 054 – 540 00 00.

När kontoret är stängt och problemet är väldigt brådskande
ska du ringa till 054 – 83 06 90.

Har du frågor om dina räkningar, ditt abonnemang,
din vattenmätare eller vill ansluta ditt hus till kommunalt
vatten eller avlopp ring till Kontaktcenter
på telefonnummer 054 – 540 00 00.

Vill du skicka e-post så kan du göra det
till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.
Skriv då att frågan handlar om vatten och avlopp.

Vill du skicka brev är adressen:

Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten
651 84 Karlstad

Eget avlopp

Tillbaka

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den