Kommun och politik

Kartor och mätningar

Kartservice kan hjälpa dig med kartor och geografisk information.

Om du behöver en karta på papper
eller till din dator så kan du beställa
kartor från kommunen.

Ring kartservice via Kontaktcenter
på telefonnummer 054 540 00 00.

När du ska bygga ett hus
kan du behöva en nybyggnadskarta.
Kommunens bygglovhandläggare
kan svara på om du behöver en sådan karta
till ditt bygglov.

Ring kommunens Kontaktcenter
på telefonnummer 054 540 00 00.

Vi kan också hjälpa dig
att mäta ut punkter
från en karta till verkligheten.
Det kanske du behöver
om du ska bygga ett hus eller en väg.

Ring mätningsservice via kommunens
Kontaktcenter på telefonnummer 054 540 00 00.

Tillbaka

Uppdaterad den