Kommun och politik

Vi styr i kommunen

Båtratt
Kommunfullmäktige som styr kommunen har möte en gång i månaden.

Alla människor som bor i vår kommun
väljer politiska partier till kommunfullmäktige.
Du väljer i de allmänna valen
som är vart fjärde år.

Kommunfullmäktige väljer sedan kommunstyrelse.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutar om kommunens arbete fram tills nästa val.

Så fungerar en kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tillbaka

Uppdaterad den