Vi styr i kommunen

Karlstads kommuns styrmodell

Kvinna njuter på Sandgrundsuddens brygga med staden i bakgrunden.
Styrmodellen ska hjälpa kommunen att nå visionen Ett bättre liv i solstaden.

Så arbetar vi

Karlstads kommun har en värdegrund,
en vision och en strategiska plan.
De kallas kommunens styrmodell
och hjälper oss som arbetar i Karlstads kommun
att arbeta med det
som kommunfullmäktige har beslutat om.

Värdegrund

Alla verksamheter i kommunen
arbetar med samma värdegrund.
Det viktigaste med värdegrunden är
att vi som arbetar åt kommunen
är till för de människor som bor i Karlstad.

Vision

Vi vill att Karlstad ska ha 100 tusen nöjda invånare.
Det är vår vision,
som också kallas för Livskvalitet Karlstad 100 000.

Vi vill skapa en miljö
som invånarna trivs med
samtidigt som vi vill bli fler invånare i kommunen.

Strategisk plan

Den strategiska planen hjälper oss
att arbeta med rätt saker,
så att vi når våra mål och vår vision.

Karlstads kommuns värdegrund
Karlstads kommun

Tillbaka

Uppdaterad den