Vi styr i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige väljer vilka personer
som ska arbeta i kommunstyrelsen.
13 personer arbetar i kommunstyrelsen.
De kallas ledamöter.

Ordförande i kommunstyrelsen heter Per-Samuel Nisser (M),
förste vice ordförande heter Linda Larsson (S)
och andre vice ordförande är Monika Bubholtz (MP).

Nedan finns en länk till en lista
med alla kommunstyrelsens ledamöter.
Klicka på namnet så kan du skicka e-post till ledamoten.

Efter namnet står en bokstav
som säger vilket parti personen tillhör.
(S) är Socialdemokraterna
(V) är Vänsterpartiet
(MP) är Miljöpartiet
(M) är Moderaterna
(C) är Centerpartiet
(L) är Liberalerna
(KD) är Kristdemokraterna

Klicka här så ser du alla kommunstyrelsens ledamöter sidan är inte lättläst.

Tillbaka

Uppdaterad den