Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 17 december

Det här beslutade kommunstyrelsen

Förslag på budget för åren 2015 till 2017

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på
hur kommunens budget ska vara
för åren 2015 till 2017.

Nu ska nämnderna säga vad de tycker om förslaget.
Det gör nämnderna i så kallade yttranden.
I juni år 2014 bestlutar kommunfullmäktige
om hur budgeten ska bli.

Tidigare var kommunfullmäktige orolig för
att kommunen skulle få sämre ekonomi.
Men nu tror kommunen
att det kommer in mer pengar i skatt än vad man tidigare trodde.
Karlstads kommun ska ändå vara försiktig med pengarna
så att inte kommunens kostnader ökar.

Forskning om klimat får pengar

Centrum för klimat och säkerhet behöver pengar till sin forskning.
Därför ber de om 300 tusen kronor i tre år, från Karlstads kommun.
Centret forskar om vilka risker det finns för samhället
när vädret blir extremt.

Centret tittar särskilt på hur kommuner och regioner kan arbeta
för att klara av riskerna med extremt väder.
För Karlstads kommun är forskning om översvämningar viktig.

Karlstads kommun beslutar att ge 300 tusen kronor
varje år under åren 2014 till 2016 till forskningen.
Centrum för klimat och säkerhet får pengarna
om också Länsstyrelsen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,
och Region Värmland ger lika mycket pengar.

Inova får pengar till sin verksamhet

Stiftelsen Inova arbetar med
att hjälpa personer att starta företag i Värmland.
Eftersom det är viktigt för Karlstads kommun
och region Värmland att vi får fler och större företag
får Inova 1,25 miljoner kronor till sin verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar att Inova får pengarna
om de samarbetar med Karlstad Innovation Park.

Drivhuset får också pengar

Stiftelsen Drivhuset arbetar för att studenter
och andra personer som har bra idéer,
ska starta och driva företag.

Drivhuset söker pengar till sin verksamhet
för år 2014.

Kommunstyrelsen beslutar att Drivhuset får 200 tusen kronor
om de samarbetar med Karlstad Innovation Park.

Karlstads kommun och Centrum Karlstad samarbetar

Handlare, fastighetsägare och kommunen
har en organisation som heter Centrum Karlstad.

Centrum Karlstad arbetar för
att Karlstads centrum ska vara attraktivt
och locka många människor.

Kommunstyrelsen sa ja till ett avtal
som säger hur Karlstads kommun och Centrum Karlstad
ska samarbeta åren 2014 till 2016.

Meningsfullt arbete på lantgård

Grön Arena heter ett projekt
som ger meningsfull sysselsättning på lantgård
åt personer som behöver det.
Projektet är för barn och unga,
personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder,
äldre och personer med tidiga symtom på demens
och för personer med missbruksproblem.

Jordbruksverket betalar fyra miljoner kronor
för att Grön Arena ska finnas runt om i Sverige.
Karlstads kommun har fått erbjudande om
att vara en av åtta kommuner som är med i projektet.

Kommunstyrelsen beslutade att Karlstads kommun
ska vara med i projektet Grön Arena.
Arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag
att styra och utvärdera hur kommunen ska vara med i projektet.

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Plan för kommunens arbete med demokrati

Karlstads kommun ska bättre ta tillvara på
invånarnas kunskaper och erfarenheter.
Då kan politikerna lära sig mer om olika frågor
och ta bättre beslut.

Därför har kommunen tagit fram en plan
för arbetet med demokrati.
I planen står det hur kommunen ska göra
för att politikerna bättre och enklare ska prata med medborgarna
om olika viktiga frågor.

Kommunen har också tagit fram riktlinjer för
hur kommunen rent praktiskt ska prata med medborgarna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till planen.

Kommunen ska prata mer med minoritetsgrupper

Karlstads kommun vill att politiker och tjänstemän
ska träffa och prata med minoritetsgrupper.

De ska prata om sådana frågor
som diskrimineringslagen handlar om:
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Meningen med samtalen är
att kommunen ska lära sig av andras erfarenheter
och kunskaper.
Kommunen vill också starta ett mångfaldsforum,
en särskild grupp som har hand om de här frågorna.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska ha
ett mångfaldsforum på försök i två år
från och med januari år 2014.
Kommunstyrelsen ska utse ordförande och ledamöter i forumet.

Det är förbjudet att dricka alkohol vid Shell på Nobelplan

Många ungdomar träffas vid Shell på Nobelplan.
De kommer i bilar, spelar hög musik, skräpar ner
och dricker ofta alkohol.
Det är störande för personer som bor i närheten.
Polisen, kommunen och länsstyrelsen får ta emot klagomål.

Därför vill polismyndigheten i Värmland
att det ska vara förbjudet att dricka alkohol på den platsen.
Då kan polisen lättare ta hand om
berusade personer som stör
och ta alkohol från personer som stör.

Kommunstyrelsen föreslår att de lokala reglerna, ordningsföreskrifterna,
ska ändras så att det blir förbjudet
att dricka alkohol vid Shell på Nobelplan.
Ändringarna ska gälla från 1 februari år 2014.

Hur påverkar kommunen klimatet?

Karlstads kommun vill göra en klimatanalys.
Det vill vi göra för att se
hur våra investeringar påverkar klimatet.
En investering kan till exempel vara ett nytt hus
som kommunen bygger.

Vi vill veta om det spelar någon roll för klimatet
vilket material vi väljer
och på vilket vis vi arbetar.
Meningen är att vi ska lära oss
att minska utsläppen
och arbeta på ett sätt som är bra för miljön.
Vi vill också veta
vad det kostar att arbeta på det här viset.

Kommunstyrelsen vill att teknik- och fastighetsnämnden
ska testa att göra en klimatanalys.
De får själva välja vilket projekt de vill arbeta med.
Sedan ska de göra en utvärdering
för att se om det är ett bra sätt att arbeta på.

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den