Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 mars

Det här beslutade kommunstyrelsen

Förslag från medborgare
om att sätta upp webbkameror i Karlstad

En medborgare föreslår
att det ska finnas webbkameror i staden.
Meningen är att marknadsföra Karlstad
på webbplatsen www.karlstad.se.

Kommunledningskontoret tycker
att webbplatsen är till för att informera medborgarna
och svara på de vanligaste frågorna om kommunen.

Därför säger kommunstyrelsen nej till förslaget.
 
Ansvarig handläggare:
Linda Olsson
Telefonnummer: 054 540 10 23
E-post: linda.olsson@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om

Förslag från medborgare
om att bygga en strandpromenad

Fyra medborgare vill
att kommunen ska bygga en strandpromenad
längs med Klarälven.
Medborgarna tror att promenaden
kan locka många turister till kommunen.

Kommunstyrelsen tycker att de har svarat på förslaget
eftersom det redan står i kommunens plan
att de ska utveckla ett område längs älven.

Det är stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden som har ansvar för
den här frågan.

Ansvarig handläggare:
Rose-Marie Andersson
Telefonnummer: 054 540 12 95
E-post: rose-mari.andersson@karlstad.se

Förslag från medborgare
om en grupp som ska arbeta med motorsporten

Tre medborgare vill att kommunen ska ha en grupp
som arbetar med frågor om motorsport i regionen.
Idag går det att ha aktiviteter för motorsport
på landningsbanan i Sommarro.
Det är ett dåligt ställe att vara på tycker medborgarna.
Det ska bli nya bostäder runt Sommarro
och aktiviteterna kan störa de boende.
Dessutom är asfalten dålig på banan.

Personer från trafikskolor och motorklubbarna
skulle passa bra att vara med i gruppen.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget
eftersom kultur- och fritidsförvaltningen planerar
att samla en grupp för att diskutera
framtiden för motorsporten.

Ansvarig handläggare:
Marianne Andersson
Telefonnummer: 054 540 80 17
E-post: marianne.andersson@karlstad.se
 

Motioner, förslag från politiker i kommunfullmäktige

Det behöver bli säkrare miljö
vid Skattkärrs skola
och Andungens förskola

Socialdemokraterna vill
att kommunen ska se om det går att få en säkrare miljö
för bil, gång- och cykeltrafikanter
vid Skattkärrs skola
och Andungens förskola.

Nu är det dåligt ljus och få parkeringsplatser
vid skolorna.
Därför blir det trångt och svårt
att hämta och lämna barnen.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget
eftersom teknik- och fastighetsnämnden
redan utreder hur trafikmiljön ska bli bättre i området.
De fick uppdraget efter ett medborgarförslag
som handlade om att ha en busshållplats
vid Skattkärrs skola.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: peter.thorn@karlstad.se

Bygg bara energisnåla hus i Karlstad

Vänsterpartiet vill att alla nya hus
som byggs i kommunen ska vara energisnåla hus.
Sådana hus kallas också passivhus.

De vill också att kommunen ska samarbeta
med näringslivet
för att bygga plushus.
Plushus är sådana hus som producerar mer energi
än de gör av med.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen
eftersom kommunen inte kan bestämma
vilken sorts hus som privata företag och personer
bygger på privat mark.

Kommunstyrelsen tycker att teknik- och fastighetsnämnen
ska undersöka om Karlstads Bostads AB, KBAB
kan bygga plushus
i något projekt de har ansvar för.
 
Ansvarig handläggare:
Elin Hedenkvist
Telefonnummer: 054 540 80 45
E-post: elin.hedenkvist@karlstad.se

Boende för äldre i Skåre

Socialdemokraterna vill att det ska finnas
boenden för äldre personer också i Skåre.
De tycker att kommunen har pratat länge om
var det ska finnas boenden för äldre personer,
så kallade seniorboenden.
Men nu vill socialdemokraterna
att kommunen ska bestämma 
var det ska finnas fler boenden.

Det finns en arbetsgrupp i Skåre
som arbetar för den här frågan.
År 2011 gjorde gruppen en undersökning
som visade att många personer var intresserade av
bostäder som är anpassade för äldre personer
och där de kan få viss service.
Sådana bostäder kallas seniorbostäder.

Det går inte att söka bidrag
för att bygga seniorbostäder.
Däremot går det att söka bidrag
för att bygga trygghetsbostäder.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen.

Men kommunsstyrelsen föreslår
att kommunledningskontoret, teknik- och fastighetskontoret
och stadsbyggnadsförvaltningen
ska ta fram förslag på var det går att bygga trygghetsboenden.
De ska också samarbeta med privata företag
som vill bygga sådana bostäder.
Om inga företag är intresserade av
att bygga sådana bostäder
ska kommunen själv bygga trygghetsboenden.

Teknik- och fastighetsnämnden har gjort en lista på
i vilken ordning de ska bygga boenden för äldre.
I listan står Edsvalla, Vålberg, Väse och Skattkärr
före Skåre.
 
Ansvarig handläggare:
Ulf Johansson
Telefonnummer: 054 540 10 25
E-post: ulf.johansson@karlstad.se

Mer tid på förskolan för barn till föräldrar
som är arbetslösa eller som studerar

Socialdemokraterna vill att barn till föräldrar
som är arbetslösa eller som studerar
ska få vara längre tid på förskolan.

Förskolan har ansvar för
att barnen utvecklas pedagogisk.
Därför föreslår socialdemokraterna
att barn- och ungdomsnämnden ska undersöka
vad det kostar att låta alla barn
vara på förskolan en längre tid.

Kommunstyrelsen säger ja till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden och kommunledningskontoret
vill se om det är fler grupper av barn
som behöver vara längre på förskolan.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14
E-post: per.wiker@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna, 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna, 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet, 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet, 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet, 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet, 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna, 070 532 77 00

Det här beslutade kommunstyrelsen

 

Förslag från medborgare
om att sätta upp webbkameror i Karlstad

En medborgare föreslår
att det ska finnas webbkameror i staden.
Meningen är att marknadsföra Karlstad
på webbplatsen www.karlstad.se.

 

Kommunledningskontoret tycker
att webbplatsen är till för att informera medborgarna
och svara på de vanligaste frågorna om kommunen.

 

Därför säger kommunstyrelsen nej till förslaget.

  

Ansvarig handläggare:

Linda Olsson
Telefonnummer: 054 540 10 23
E-post: linda.olsson@karlstad.se

 

Beslut inför kommunfullmäktige
Det här ska kommunfullmäktige besluta om 

Förslag från medborgare
om att bygga en strandpromenad

Fyra medborgare vill
att kommunen ska bygga en strandpromenad
längs med Klarälven.
Medborgarna tror att promenaden
kan locka många turister till kommunen.

Kommunstyrelsen tycker att de har svarat på förslaget
eftersom det redan står i kommunens plan
att de ska utveckla ett område längs älven.

Det är stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden som har ansvar för
den här frågan.

Ansvarig handläggare:
Rose-Marie Andersson
Telefonnummer: 054 540 12 95
E-post: rose-mari.andersson@karlstad.se
 

 

 

Förslag från medborgare
om en grupp som ska arbeta med motorsporten

Tre medborgare vill att kommunen ska ha en grupp
som arbetar med frågor om motorsport i regionen.
Idag går det att ha aktiviteter för motorsport
på landningsbanan i Sommarro.
Det är ett dåligt ställe att vara på tycker medborgarna.
Det ska bli nya bostäder runt Sommarro
och aktiviteterna kan störa de boende.
Dessutom är asfalten dålig på banan.

Personer från trafikskolor och motorklubbarna
skulle passa bra att vara med i gruppen.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget
eftersom kultur- och fritidsförvaltningen planerar
att samla en grupp för att diskutera
framtiden för motorsporten.

 

Ansvarig handläggare:

Marianne Andersson
Telefonnummer: 054 540 80 17

E-post: marianne.andersson@karlstad.se


 
 

Motioner, förslag från politiker i kommunfullmäktige 

 

Det behöver bli säkrare miljö
vid Skattkärrs skola
och Andungens förskola
Socialdemokraterna vill
att kommunen ska se om det går att få en säkrare miljö
för bil, gång- och cykeltrafikanter
vid Skattkärrs skola
och Andungens förskola.

Nu är det dåligt ljus och få parkeringsplatser

vid skolorna.
Därför blir det trångt och svårt
att hämta och lämna barnen.

 

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget
eftersom teknik- och fastighetsnämnden
redan utreder hur trafikmiljön ska bli bättre i området.
De fick uppdraget efter ett medborgarförslag
som handlade om att ha en busshållplats
vid Skattkärrs skola.


Ansvarig handläggare:

Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: peter.thorn@karlstad.se

 

Bygg bara energisnåla hus i Karlstad
Socialdemokraterna vill att alla nya hus
som byggs i kommunen ska vara energisnåla hus.
Sådana hus kallas också passivhus.

De vill också att kommunen ska samarbeta
med näringslivet
för att bygga plushus.
Plushus är sådana hus som producerar mer energi
än de gör av med.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen
eftersom kommunen inte kan bestämma
vilken sorts hus som privata företag och personer
bygger på privat mark.

Kommunstyrelsen tycker att teknik- och fastighetsnämnen
ska undersöka om Karlstads Bostads AB, KBAB
kan bygga plushus
i något projekt de har ansvar för.
  

Ansvarig handläggare:

Elin Hedenkvist
Telefonnummer: 054 540 80 45
E-post: elin.hedenkvist@karlstad.se

 

Boende för äldre i Skåre
Socialdemokraterna vill att det ska finnas
boenden för äldre personer också i Skåre.
De tycker att kommunen har pratat länge om
var det ska finnas boenden för äldre personer,
så kallade seniorboenden.
Men nu vill socialdemokraterna
att kommunen ska bestämma 
var det ska finnas fler boenden.

 

Det finns en arbetsgrupp i Skåre
som arbetar för den här frågan.
År 2011 gjorde gruppen en undersökning
som visade att många personer var intresserade av
bostäder som är anpassade för äldre personer
och där de kan få viss service.

Sådana bostäder kallas seniorbostäder.

 

Det går inte att söka bidrag
för att bygga seniorbostäder.
Däremot går det att söka bidrag
för att bygga trygghetsbostäder.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen.

Men kommunsstyrelsen föreslår
att kommunledningskontoret, teknik- och fastighetskontoret
och stadsbyggnadsförvaltningen
ska ta fram förslag på var det går att bygga trygghetsboenden.
De ska också samarbeta med privata företag
som vill bygga sådana bostäder.
Om inga företag är intresserade av
att bygga sådana bostäder
ska kommunen själv bygga trygghetsboenden.

 

Teknik- och fastighetsnämnden har gjort en lista på
i vilken ordning de ska bygga boenden för äldre.
I listan står Edsvalla, Vålberg, Väse och Skattkärr
före Skåre.

 

Ansvarig handläggare:

Ulf Johansson
Telefonnummer: 054 540 10 25

E-post: ulf.johansson@karlstad.se

 

Mer tid på förskolan för barn till föräldrar
som är arbetslösa eller som studerar
Socialdemokraterna vill att barn till föräldrar
som är arbetslösa eller som studerar
ska få vara längre tid på förskolan.

 

Förskolan har ansvar för
att barnen utvecklas pedagogisk.
Därför föreslår socialdemokraterna
att barn- och ungdomsnämnden ska undersöka
vad det kostar att låta alla barn
vara på förskolan en längre tid.

Kommunstyrelsen säger ja till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden och kommunledningskontoret
vill se om det är fler grupper av barn
som behöver vara längre på förskolan.

 

Ansvarig handläggare:

Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14

E-post: per.wiker@karlstad.se

 

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna                                   070 689 39 39

Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna                      070 614 14 90

Maria Frisk, Miljöpartiet                                                076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet                                          070 001 82 71

Niklas Wikström, Folkpartiet                                         070 001 82 00

Henrik Lander, Centerpartiet                                         070 557 30 61 

Peter Kullgren, Kristdemokraterna                                070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den