Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 19 november

Tjänstemän och politiker i Karlstads kommun
åker runt in kommunen och träffar medborgarna.
Det kallar vi för Kommunen på plats.

Det här är ett protokoll från kommunstyrelsens möte
på Rudsskolan.

Det här beslutade kommunstyrelsen

Kommunen godkänner bygget av bostäder i Sjögången

Kommunstyrelsen godkänner projektet
Sjögångens tredje etapp
som Karlstads Bostads AB bygger.

I november år 2011 beslutade kommunstyrelsen
att det var Karlstads kommuns bostadsbolag, KBAB,
som skulle bestämma om hur de flytande bostäderna
i Mariebergsviken skulle byggas.
Det beslutet överklagades.

Domstolen sa att Karlstads kommun inte kunde låta KBAB bestämma.
Därför säger Kommunstyrelsen ja till projektet
nu i efterhand.

En gala i Karlstad ska ge uppmärksamhet
till engagerade personer

Många personer i Karlstad
ägnar mycket tid och kraft till att bygga upp
starka organisationer, föreningar och företag.
Den politiska majoriteten i Karlstad
vill ha en gala för att ge de personerna extra uppmärksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret
ska planera för en sådan gala.
Galan ska ordnas tillsammans med andra kommuner
i Karlstadsregionen.
Företag och föreningar ska också vara med och ordna galan.

Pengar till föreningar och organisationer

Varje år ger kommunstyrelsen pengar
till olika föreningar och organisationer.
År 2014 får Brottsofferjouren Värmland,
Karlstads Civilförsvarsförbund, RFSL Ungdom i Karlstad,
och Brottsförebyggande Centrum i Värmland pengar.
De får ungefär 1 miljon kronor till sina verksamheter.

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Nya avgifter på Sundstabadet

På lördag den 7 december är det invigning
på det nya Sundstabadet.
Där finns det nu upplevelsebad, relaxavdelning,
upplevelsebad och motionssim.
Nu när badet är ombyggt
vill kommunen ändra på avgifterna.

Så här mycket kostar det att besöka relaxavdelningen:
Vuxna, 180 kronor.
Ungdomar 7 till 17 år, 120 kronor
Barn 3 till 6 år, 30 kronor
Barn 0 till 2 år, 10 kronor

De personer som vill besöka de andra delarna av badhuset
betalar en lägre avgift
än de som vill besöka relaxavdelningen.

Kommunstyrelsen beslutar
att de nya avgifterna ska gälla från och med december månad.

Nya avgifter för Vålbergs simhall

Det har kostat lika mycket i många år
att besöka Vålbergs simhall.
Därför vill kultur- och fritidsnämnden
att priserna ska vara indelade efter åldrar
så som priserna är på Sundstabadet.

Det kommer att bli ungefär 10 kronor dyrare
för de flesta personer
att besöka Vålbergs simhall.

Kommunstyrelsen föreslår att priserna ska ändras
så som förslaget säger
eftersom priserna har varit samma i många år.

Nya priser för kollektivtrafiken i Karlstad

Kollektivtrafiken i Karlstad ändrar priserna för biljetter.
Det blir dyrare att köpa värdekortet Reskassa.
14-dagars kort och 30-dagas kort
kommer också att bli dyrare.
De som köper enkelbiljett på stadsbussarna
betalar lika mycket som tidigare.

Kommunstyrelsen föreslår att de nya priserna
ska gälla från den 16 december i år.

Slamsugnig kommer att bli dyrare

Karlstads kommun vill att så många som möjligt
ska sortera sina sopor.
Därför betalar de hushållen som sorterar
mindre för sin sopsortering.
År 2011 sänkte kommunen avgiften
och den har varit lika sedan dess.

De som behöver köpa tjänsten slamsugning
av kommunen
kommer att betala mer år 2014.
Det beror på
att kommunen har tagit mindre betalt för slamsugning
än vad det verkligen kostar.

Kommunstyrelsen föreslår
att det ska kosta 10 procent mer för slamsugning
än vad det gör idag.
De nya avgifterna ska börja gälla
i januari år 2014.

Barn och unga som mår dåligt
får inte alltid rätt vård och hjälp

Revisorerna i Karlstads kommun
har arbetat tillsammans med landstingets revisorer
för att se om barn och unga som mår dåligt
får den vård de behöver.

Kommunstyrelsen har läst revisorernas rapport
och sagt vad de tycker om rapporten.

För att de barn och unga som mår dåligt
ska få bättre vård och hjälp
ska arbetsmarknads- och socialnämnden,
barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,
och vård- och omsorgsnämnden
arbeta tillsammans med landstinget.
De ska göra en plan tillsammans.
Planen ska vara färdig i april år 2014.

Kommunen drar vatten och avlopp till Järpetaberget

Det står i Lagen om allmänna vattentjänster
att kommunen ska se till
att det finns vatten och avlopp
i områden där det finns många hus.
Därför ska kommunen dra ledningar för vatten och avlopp
till Järpetaberget norr om Järpetan.

Kommunens vårdboende borde vara hbt-certifierade

Vänsterpartiet tycker
att ett eller flera vårdboenden i kommunen
ska vara hbt-certifierade.
Det betyder att de har särskilda kunskaper om
rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner
och hur man bemöter alla människor
lika och på ett bra vis.

Kommunstyrelsen har svarat på motionen
eftersom personalen i Karlstads kommun
har gått på hbt-utbildning.

Höjd avgift för att hyra mark av kommunen

Flerbostadshus som ligger på kommunens mark
betalar en avgift till kommunen.
Den avgiften kallas för tomträttsavgäld.
Eftersom priset på mark har blivit högre
kommer kommunen att ta ut en högre avgift
av de flerbostadshus som ligger på kommunens mark.

De nya reglerna kan börja gälla
för de avtal som skrivs efter den 15 januari.

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den