Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 21 maj

Det här beslutade kommunstyrelsen

Livsmedelsbranschen i Värmland får pengar

Föreningen Nordic Innovation Food Arena, NIFA,
har sökt pengar för projektet Mat och Marknadsutveckling.
Meningen med projektet är att livsmedelsföretagen i Värmland
ska bli mer lönsam och kunna utveckla nya projekt.

NIFA bildades år 2012
och har 19 medlemmar.
Medlemmarna är små och stor producenter av livsmedel.
Flera kommuner i Värmland har bestämt sig för
att ge pengar till projektet.
Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland
och företagen Torfolk Gård AB, Arla Sverige AB, Grön Ko,
Konsum Värmland och Löfbergs Lila
ger också pengar till projektet.

Kommunstyrelsen bestämde att NIFA ska få
223 tusen kronor år 2013
och 253 tusen kronor för år 2014.

Ansvarig handläggare:
Rose-Marie Andersson
Telefonnummer: 054 540 12 95
E-post: rose-marie.andersson@karlstad.se

Kommunstyrelsen har svarat domstolen om Lerins konsthall

En person har klagat i domstol
på kommunens arbete med Lerins konsthall.
Därför är kommunen i en rättslig process.
Kommunen har svarat till domstolen
på de synpunkter som den klagande personen har fört fram.

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Hammarögymnasiet ska stänga

Hammarögymnasiet ska stänga till sommaren år 2014.
I mars bestämde Karlstads-Hammarö gymnasienämnd
att Hammarögymnasiet ska stänga till sommaren år 2014.
På det här mötet tog kommunstyrelsen upp frågan.

Hammarögymnasiet har färre elever nu än tidigare.
Därför ska det stänga.
När gymnasiet stänger kommer förvaltningen
få 19 miljoner mindre i kostnader varje år.

Kommunfullmäktige både i Hammarö och i Karlstads kommun
kommer att ta upp det här ärendet igen i juni i år.

Ansvarig handläggare:
Ingemar Granath
Telefonnummer: 054 540 10 47
E-post: ingemar.granath@karlstad.se

Motioner, förslag från politiker i kommunfullmäktige

Kommunen ska ställa större krav
när de gör upphandlingar

Vänsterpartiet föreslår
att kommunen ska ställa större krav på sina leverantörer
när den gör upphandlingar.
Det är ett sätt att stoppa svartjobb
och se till att leverantörerna följer FN-direktiven
för hur en kommun ska göra upphandlingar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till motionen.
Kommunen ska ta hänsyn till de här förslagen
när de tar fram ny upphandlings- och livsmedelspolicy.

Ansvarig handläggare:
Jerker Bäckström
Telefon: 054 540 10 50
E-post: jerker.backstrom@karlstad.se

Förslag om ny gatubelysning

Socialdemokraterna vill att kommunen ska ta fram
en plan för gatubelysning som är bra för klimatet
och som är kostnadseffektiv.

Kommunen ska särskilt tänka på trafiksäkerhet
och trygghet när vi planerar för ny belysning.

Karlstads kommun ska satsa 25 miljoner kronor
mellan åren 2012 och 2015
på investeringar som är bra för miljön och klimatet.
Målet för ny gatubelysning är
att den ska dra 10 procent mindre energi för samma mängd ljus
senast år 2014.

I mars år 2013 bestämde teknik- och fastighetsnämnden
om ett nytt program för belysning i kommunen.
I programmet finns riktlinjer för
hur kommunen ska arbeta med belysning som är
hållbar för miljön.
Nästa steg att ta fram en åtgärdsplan
som ska vara med i vår plan för investeringar och underhåll.

Kommunstyrelsen har svarat på motionen
eftersom teknik- och fastighetsnämnden har bestämt om
ett nytt program för belysning.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: peter.thorn@karlstad.se

Samordning av varor till Karlstads kommun

Den politiska majoriteten i kommunen
vill att Karlstads kommun ska samordna
fördelning av varor till kommunens verksamheter.

Det skulle gå till så
att varor som kommunens verksamhet behöver
kommer till ett och samma ställe.
Sedan delas varorna upp och
och körs till de olika verksamheterna.

Med samordning behövs färre transporter.
Det är bra för miljön
och det skulle bli billigare för kommunen.
Dessutom skulle det bli bättre trafiksäkerhet
vid skolor, förskolor och vårdboenden.

Kommunstyrelsen föreslår
att kommunen ska samordna fördelning av varor.
Kommunledningskontoret har ansvar för
att ta fram förslag på företag som ansvarar för samordningen.

Ansvarig handläggare:
Ellika Andersson
E-post: ellika.andersson@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den