Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 22 januari

Det här beslutade kommunstyrelsen

Kommunen säger sitt om kollektivtrafiken i Värmland

Kollektivtrafikmyndigheten har ett förslag till
hur kollektivtrafiken ska fungera åren 2014 till 2018.
I förslaget står det vem som ska bestämma om kollektivtrafiken
och vem som ska betala för att vi kan ha kollektivtrafik.

Karlstad kommun är kritisk till förslaget
eftersom det inte finns bra metoder för
att se hur kollektivtrafiken fungerar idag
och hur den kommer att fungera enligt det nya förslaget.

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig i frågan.
Det betyder att kommunstyrelsen får säga vad de tycker
om förslaget till Kollektivtrafikmyndigheten.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
e-post: peter.thorn@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om

Budget för år 2013

Varje år gör kommunen en budget för
de verksamheter som Karlstads kommun är engagerad i.
Kommunfullmäktige ska se och godkänna budgeten.
I år tror kommunen att resultatet i budgeten
kommer att vara ungefär 187 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till budgeten.

Ansvarig handläggare:
Marcus Berg
Telefonnummer: 054 540 80 49
e-post: marcus.berg@karlstad.se

Förslag om information till turister på engelska

En medborgare föreslår
att information till turister som finns i staden
också ska finnas på engelska.

Karlstad är en av de fem mest besökta platserna
som turister från utlandet besöker
när de kommer till Sverige.
Därför är det viktigt
att det finns information på engelska
både på webbplatsen www.destinationkarlstad.se
och i offentliga miljöer.

Flera av kommunens förvaltningar
samarbetar kring frågor om turism.
Gruppen tycker det är viktigt
att det finns skyltar med information också på engelska.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska se till
att det står i kommunens policy för skyltar
att information till turister
ska finnas både engelska och svenska.

Ansvarig handläggare:
Linda Olsson
Telefonnummer: 054 540 10 23
e-post: linda.olsson@karlstad.se

Förslag om skolavslutningen

En medborgare föreslår
att kommen ska ändra arrangemanget vid skolavslutningen.
Medborgaren vill att kommen ska satsa mer pengar
så att de kan vara artister som lockar fler ungdomarna.
Annars tycker han att det inte ska vara något arrangemang alls
på skolavslutningen.

Medborgaren vill också att polisen,
fritidsledare och sjukvårdare ska arbeta i grupp
för att få lugnare skolavslutningar.

Förra året flyttade arrangemanget
från Stora torget till Sandgrundsudden.
Arrangemanget ska vara som en festival
med musik och andra aktiviteter.
De som uppträder är lokala artister.
Det finns inte pengar att anlita mer kända artister.

Polis, socialtjänst och fritidsledare
arbetar redan tillsammans i grupp.

Kommunstyrelsen säger nej till förslaget.

Ansvarig handläggare:
Sanna Andersson
Telefonnummer: 054 540 12 98
e-post: sanna.andersson@karlstad.se

Motioner, förslag från politiker i kommunfullmäktige

Folket i Gaza behöver stöd

Vänsterpartiet föreslår
att Karlstad kommun ska samarbeta med
organisationen Ship to Gaza.
Organisationen är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening
som vill uppmärksamma problemen i Gaza
och hjälpa folket som bor i Gaza.

Kommunstyrelsen säger nej till motionen
eftersom kommunen inte har rätt enligt lagen
att ge bistånd till ideella föreningar.

Ansvarig handläggare:
Mia Marklund
Telefonnummer: 054 540 10 34
e-post: mia.marklund@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den