Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 22 oktober

Det här beslutade kommunstyrelsen

Det blir ingen folkomröstning om parkleken Orrleken

Sex personer har lämnat förslag om
att kommunen ska ha en folkomröstning
om vad som ska hände mad parkleken Orrleken
i framtiden.

Det är ovanligt med folkomröstningar
i Karlstad och i andra kommuner.
En gång tidigare har vi haft en folkomröstning i Karlstad.
Det var år 2002.
Då handlade folkomröstningen om
valfrihet i barnomsorgen.

Kommunstyrelsen säger nej till medborgarförslagen.
Kommunstyrelsen tycker
att kommunen redan arbetar på ett sådant vis
att vi tar beslut på ett demokratiskt vis.

Kommunen och medborgarna ska prata med varandra
om hur Orrleken ska utvecklas och förändras.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14
E-post: per.wiker@karlstad.se

Hjärtstartare i Bibliotekshuset

En medborgare föreslår att det ska finnas hjärtstartare
på stora offentliga arbetsplatser
i kommunen.
Ett sådant exempel är Bibliotekshuset.

Idag finns det elva hjärtstartare
i centrala Karlstad.
Kommunen har hjärtstartare
i Trygghetscenters lokaler på Drottninggatan
och i Sundsta badhus.

Kommunen säger ja till förslaget.
Det ska finnas en hjärtstartare
i Kontaktcenters lokaler i Bibliotekshuset.

Om fler kommunala verksamheter
också vill ha hjärtstartare
får de själva besluta om det.

Ansvarig handläggare:
Peter Bäckstrand
Telefonnummer: 054 540 10 82
E-post: peter.backstrand@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Kommunen har 105 miljoner kronor kvar

Varje år gör kommunen en budget för sitt arbete.
Efter åtta månader kontrollerar kommunen
hur den följer budgeten.
Det kallas delårsbokslut.

Nu kan kommunen se i delårsbokslutet
att kommunens budget ligger på plus.
Kommunen har alltså mer pengar kvar
än vad den har räknat med.

En anledning är att AFA Försäkring
har betalat tillbaka 72 miljoner kronor.
20 av de miljonerna
har kommunen använt till mer underhåll.

I år tror kommunen att resultatet för hela året
kommer att vara ungefär 105 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
säger ja till delårsbokslutet.

Ansvarig handläggare
Ingemar Granath
Telefonnummer: 054 540 10 47
E-post: ingemar.granath@karlstad.se

Nya regler för tjänsteresor

Kommunen har tagit fram nya regler
för tjänsteresor.
Reglerna gäller för alla tjänstemän och politiker
som arbetar i koncernen.

Resorna ska vara effektiva, trafiksäkra,
anpassade till miljön, ekonomiska
och bra för hälsan.

Med de nya reglerna
kan resorna ibland ta längre tid
eller bli dyrare än vad man är van vid.
Det är viktigt att fundera på
om det går att ha ett telefonmöte
eller en videokonferens
istället för att resa till ett möte.

Om det är en kort resa
ska man gå, cykla eller åka kollektivt.
På flera arbetsplatser finns det cyklar att låna.
Det finns också respass som man kan låna
till korta tjänsteresor.

Tåg är bättre för miljön än flygresor.
Det är bara om det tar mycket kortare tid
att resa med flyget
som resorna ska vara med flyg.

Personer som kör mycket bil i sitt arbete
ska få utbildning i att köra ekonomiskt
och miljövänligt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
säger ja till de nya reglerna för tjänsteresor.
Reglerna ska börja gälla från och med 1 januari år 2014.
I september år 2014 ska vi se
hur bra de anställda har följt de nya reglerna.

Ansvarig handläggare
Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14
E-post: per.wiker@karlstad.se

Naturen vid Grundviken ska skyddas

En medborgare föreslår
att området Grundviken ska bli naturskyddsområde.
Medborgaren vill särskilt skydda området nära stranden.

Kommunen säger nej till förslaget
eftersom kommunen redan arbetar med
att ta fram en plan för att skydda naturen i området.

Ansvarig handläggare
Gunnar Hellerström
Telefonnummer: 054 540 10 33
E-post: gunnar.hellerstrom@karlstad.se

Interaktivt konstverk på Stora torget

En medborgare vill ha ett nytt modernt konstverk
på Stora torget
istället för fredsmonumentet som står där nu.
Det nya konstverket ska locka till lek och lärande.

Medborgaren har fått idén till konstverket
från ett monument i Chicago i USA.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
säger nej till förslaget.
Men den projektgrupp som jobbar med
att utveckla torget
ska få ta del av förslaget.

Ansvarig handläggare
Ann Catrin Kärnä
Telefonnummer: 054 540 10 75
E-post: ann.catrin.karna@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den