Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 24 september

Det här beslutade kommunstyrelsen

Delårsbokslut för kommunstyrelsen

Efter årets första åtta månader
visar kommunens driftsbudget minus 1,3 miljoner kronor.
Det betyder att vi har använt mer pengar för drift
än vad vi räknat med.

I kommunstyrelsens budget för investeringar
finns det efter åtta månader 14,7 miljoner kronor mer
än vad vi hade budgeterat för.
Det betyder att vi har använt mindre pengar för investeringar
än vad vi räknat med.

I Karlstads kommun jobbar vi med åtaganden.
Det är aktiviteter som politikerna har bestämt
att verksamheterna ska göra.
Under åren 2013 till 2015 ska kommunstyrelsen
göra 61 åtaganden.
Efter åtta månader är 17 av dessa är klara.
Vi arbetar med 42 åtaganden.
2 åtagenden har inte börjat än.

Kommunstyrelsen säger ja till delårsbokslutet.

Ansvarig handläggare:
Karin Jonsson
Telefonnummer: 054 540 10 49
E-post: karin.jonsson@karlstad.se

Kommunen på facebook

För ett år sedan startade Karlstads kommun
sidan Kommunpolitik på facebook.
Där svarar kommunens politiska partier på frågor
från invånare i Karlstad.

Nu har vi utvärderat sidan
för att se om det var en bra idé eller inte.

Kommunstyrelsen har bestämt
att sidan ska finnas tillsammans med
kommunens andra sida på facebook.
Därför kan invånare i Karlstad ställa frågor
på en och samma sida.
De behöver inte fundera på
om det är en politiker eller en tjänsteman i kommunen
som ska svara på frågan.

Ansvarig handläggare:
Katarina Lindström
Telefonnummer: 054 540 10 18
E-post: katarina.lindstrom@karlstad.se

En plats för nya tankar och idéer

Kommunen vill att Karlstad ska bli
en ännu bättre stad att studera i.
Därför ska Innovation Park finnas
på campusområdet vid Karlstads universitet.

Innovation Park ska vara ett ställa
där företag, universitet och andra kan träffas
för att byta tankar och idéer.
På så vis ska näringslivet i regionen bli starkare
och vi ska få fler och bättre projekt
som utvecklar vår region.

Kommunstyrelsen säger ja till idén
om en Innovation Park vid universitetet.
Kommunledningskontoret får ansvar för
att starta och leda projektet.

Ansvarig handläggare:
Marianne Andersson
Telefonnummer: 054 540 80 17
E-post: marianne.andersson@karlstad.se

Det ska finnas fler platser med gratis internet för studenter

En medborgare tycker
att det ska finnas fler platser
där studenter i Karlstad kan använda internet gratis.
Då skulle fler studenter vara intresserade av
områdena runt universitetet.

Idag samarbetar Karlstads kommun med Karlstads universitet.
Studenterna kan använda gratis nätverk
bland annat i Bibliotekshuset och i Stadshuset.
Under hösten kommer det att finnas fler platser
med gratis internet i kommunen.

Kommunstyrelsen säger ja till försalget.

Ansvarig handläggare:
Per Wiker
Telefonnummer: 054 540 10 14
E-post: per.wiker@karlstad.se

Kommunen tycker till om transporterna i Värmland

Det finns ett förslag till en plan för transporterna i länet.
Planen är för åren 2014 till 2025.
Det är Region Värmland, Trafikverket, kommuner,
landsting och näringsliv
som har tagit fram planen.

I planen finns förslag på hur det ska bli säkrare
och bättre att ta sig fram med bil, kollektivtrafik och cykel
i kommunen.

Förslagen i planen kostar 941 miljoner kronor.
Av de pengarna ska 72 miljoner kronor
användas till att göra det säkrare att cykla i kommunen.

Karlstads kommun har möjlighet att
säga vad vi tycker om planen i en så kallad remiss.
I remissen säger vi att det är viktigt
att vi har bra kommunikationer i alla riktningar.
Det ska vara enkelt att komma till vår region.

Vi tycker det är viktigt att fler reser med kollektivtrafiken.
Det skulle vara bra
både för de som bor och de som arbetar här.
Det är också bra för de mindre kommunerna i regionen.
Om det är enklare att resa till och från jobbet
kan fler flytta till vår region.

Karlstads kommun tycker det är viktigt
att vägen E18 mellan Björkås och Skutberget ska bli bättre.
Då skulle det bli säkrare att använda vägen
och det skulle vara bättre för Sörmons vattentäkt
där kommunen hämtar dricksvatten.
Det finns ett avtal om förskottering
för att kunna komma igång med projektet snabbt.
Förskottering betyder ett lån från till exempel kommunen
eller landstinget.

När Region Värmland har fattat beslut om
länstransportplanen
ska regeringen bestämma hur planen ska genomföras.

Kommunen säger ja till kommunledningskontorets
remissvar.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: peter.thorn@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Karlstads plan för trafiken

Karlstads kommun har tagit fram en ny plan
för hur trafiken ska vara i framtiden.
Planen utgår från de strategier för tillväxt,
folkhälsa, miljö och klimat
som kommunen har.

Vi tror att fler personer kommer att resa
till och från Karlstad i framtiden.
Därför måste vi ha planer för
hur fler kan välja att gå, cykla eller åka kollektivt
i stället för att ta bilen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
ska säga ja till den nya trafikplanen.

Ansvarig handläggare:
Peter Thörn
Telefonnummer: 054 540 10 31
E-post: peter.thorn@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den