Kommunstyrelsens beslut i korthet 2013

Den 27 augusti

Det här beslutade kommunstyrelsen

Nytt sätt att arbeta med plan- och genomförandeprocesser

Karlstads kommun har tagit fram ett nytt sätt
för hur vi ska arbeta med ärenden som handlar om
planering och exploatering av mark i kommunen.

Det är de fyra förvaltningarna
kommunledningskontoret,
teknik- och fastighetsförvaltningen,
miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen
som har tagit fram ett nytt förslag på
hur de ska arbeta med kommunens plan- och genomförandeprocess.

Meningen med det nya sättet att arbeta
är att det ska blir tydligare att förstå hur kommunen arbetar.
Det kommer också bli enklare att se
hur lång tid ett ärende kommer att ta hos kommunen.

Kommunen hoppas att det ska bli ökad tillväxt i kommunen
med det nya sättet att arbeta.

Kommunsstyrelsen sa jag till det nya sättet att arbeta
och tycker att de nämnder som hanterar frågan
också ska säga ja till förslaget.
Nämnderna tar beslut i frågan i september.
Därefter tar kommunstyrelsen upp frågan igen i oktober.

Ansvarig handläggare:
Olle Wikberg
Telefonnummer: 540 10 32
E-post: olle.wikberg@karlstad.se

Så här tycker Karlstad om den nya strategin för Värmland

Region Värmland har tagit fram en strategi för
hur regionen ska arbeta
för att bäst använda sina resurser.

Karlstads kommun tycker att strategin
har bra mål som är lätt att mäta.
Varumärkena för Värmland och Karlstad passar bra ihop.

Kommunen lämnar förslag på förändringar i strategin
som kan göra den ännu bättre och tydligare.

Kommunstyrelsen säger ja till
kommunledningskontorets förslag på
svar till Region Värmland.

Ansvarig handläggare:
Marie Landegård
Telefonnummer: 540 80 15
E-post: marie.landegard@karlstad.se

Beslut inför kommunfullmäktige

Det här ska kommunfullmäktige besluta om.

Nytt vårdboende på Gruvlyckan

Karlstads kommun ska bygga ett nytt vårdboende på Gruvlyckan
där Oskarslundsskolan låg tidigare.

Totalt blir det 96 lägenheter på Gruvlyckan.
36 av de lägenheterna ersätter vårdboendet
som nu finns på Stagnellska.

Kommunen hoppas ta beslut om ny detaljplan under hösten
och att bygget ska starta före årsskiftet.
I så fall är lägenheterna klara att flytta in i
hösten år 2015.

I budgeten för år 2014 - 2016,
som kommunfullmäktige tog beslut om i juni,
finns det 180 miljoner kronor avsatta för det nya vårdboendet.
Kostnaden var då ungefärlig
eftersom utformningen av boendet och kostnadskalkylen
inte var färdig när budgeten bestämdes.

Nu är detta arbete klart
och teknik- och fastighetsnämnden begär mer pengar till projektet.
Kommunstyrelsen föreslår
att det nya vårdboendet får kosta 222 miljoner kronor.

Utöver de 180 miljonerna som finns i budgeten
föreslår kommunstyrelsen att teknik- och fastighetsnämnden
får ytterligare 22 miljoner kronor
så att de kan starta projektet hösten år 2013.
Kommunledningskontoret får i uppdrag
att se till så att projektet får ytterligare 20 miljoner kronor
till år 2015.

Ansvarig handläggare:
Inger Granath
Telefonnummer: 540 10 47
E-post: inger.granath@karlstad.se

Har du frågor till kommunalråden
då kan du ringa

Per-Samuel Nisser, Moderaterna 070 689 39 39
Marléne Lund Kopparklint, Moderaterna 070 614 14 90
Maria Frisk, Miljöpartiet 076 126 01 02
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet 070 001 82 71
Niklas Wikström, Folkpartiet 070 001 82 00
Henrik Lander, Centerpartiet 070 557 30 61
Peter Kullgren, Kristdemokraterna 070 532 77 00

Tillbaka

Uppdaterad den