Beslut i korthet 2015

Möte den 16 juni

Det här beslutade kommunstyrelsen

Kommunen arbetar för personsäkerhet

Karlstads kommun ska de kommande tre åren
satsa pengar på Centrum för personsäkerhet.

Centrum för personsäkerhet startade år 2013
vid Karlstads universitet.
Centrumet forskar om säkerhet för människor,
särskilt för äldre personer.
Målet är att centrumet ska ge kunskap till hela Sverige.

Karlstads kommun kommer att ge centrumet
350 000 kronor per år.

Utredning av showrooms i handelsområden

Kommunen har fått förslag från en medborgare
om att skapa så kallade showrooms.
Ett showroom är en lokal
där företag kan visa upp sina produkter för kunder.
Då kan företaget ha sitt lager på andra platser i Sverige.

Sådana showrooms kan locka shopping-turister till Karlstad
säger medborgaren i sitt förslag.
Kommunen tycker att förslaget är bra
och tänker utreda frågan om showrooms.

Stödet till Nyföretagarcentrum utvärderas

Kommunen ställer nya krav på Nyföretagarcentrum.
Nyföretagarcentrum hjälper människor som vill starta eget företag.
Karlstads kommun brukar ge pengar till Nyföretagarcentrum
för att de ska kunna hjälpa fler människor.

Nu måste Nyföretagarcentrum redovisa sin verksamhet mer.
De måste tydligt beskriva vad de gör.
De ska också samarbeta med andra verksamheter,
till exempel Karlstad Innovation Park.
Annars får de inte mer pengar av kommunen.

Kommunledningen tar över ansvar för turism

Karlstad har en turismverksamhet
som utvecklar och tar hand om turismen i regionen.
Tidigare var det kultur- och fritidsförvaltningen
som hade ansvar för turismen.
Men från och med 1 juli flyttas ansvaret
till kommunledningskontoret.
Det har kommunfullmäktige bestämt.

Turismverksamheten kommer att tillhöra tillväxtcentrum.
Där kommer det att finnas en ny chef som har ansvar för
Målet med den nya organisationen
är ett bättre samarbete mellan företag och kommun.

Alla avtal och allmänna handlingar som gäller turismen
flyttas också till kommunstyrelsen.

Karlstad får en ny kommunikationsdirektör

Karlstads kommun får en ny kommunikationsdirektör den 1 juli.
Den nya direktören heter Katarina Lindström.
Hon har redan jobbat på kommunen i flera år.

Kommunikationsdirektören kommer att ha ansvar
för den nya kommunikationsavdelningen.
Den består av den gamla kommunikationsenheten och Kontaktcenter.

Kommunikationsavdelningen kommer att ha ansvar för
kommunens varumärke och kommunikation.
Den ska också jobba med medborgarkontakt.

Ångbåten M/S Tingvalla får pengar för underhåll

Karlstads kommun ger 50 000 kronor
till renoveringen av ångbåten M/S Tingvalla.
Ångbåten är byggd 1920
och ägs av Ångbåtssällskapet Polstjärnan.
Det är Ångbåtssällskapet som ska renovera båten.

Karlstads kommun bidrar med pengar
eftersom kommunen äger aktier i Polstjärnan.

Tillbaka

Uppdaterad den