Beslut i korthet 2015

Möte den 17 februari

Det här beslutade kommunstyrelsen

Kommunen överklagar dom om Värmlands näringslivsutveckling AB

Våren 2014 bestämde kommunfullmäktige 
att bilda ett bolag som skulle utveckla vägar och kollektiv-trafik
i Värmland. Kommunen bildade bolaget tillsammans med
näringslivet i Värmland. Bolaget heter
Värmlands näringslivsutveckling AB. 
Karlstads kommun äger 49 procent av bolaget
och Handelskammaren Värmland Infrastruktur AB äger 51 procent.

Förvaltningsrätten anser att kommunen bröt 
mot kommunallagen. Det går nämligen att se bolaget 
som stöd till enskilda företagare. 
Nu överklagar kommunen förvaltningsrättens dom 
till kammarrätten i Göteborg.

Målet: 30 procent av gymnasieeleverna ska starta UF-företag

Alla gymnasieelever i Karlstads kommun
kan få träna att driva ett företag.
Det är Ung Företagsamhet som hjälper eleverna med det.
Företagen som eleverna startar kallas för UF-företag.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunen ska arbeta 
för att minst 30 procent av eleverna 
ska starta och driva UF-företag. 
Det gäller både kommunala och fristående skolor. 
I dag är det stor skillnad mellan de kommunala 
och de fristående skolorna. Därför vill kommunstyrelsen 
att kommunen arbetar för att fler elever 
ska välja att lära sig mer om att driva företag.

Kommunstyrelsen har bra ekonomi

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret
har en bra ekonomi. De gick plus med 5,4 miljoner kronor
under 2014. En stor förklaring är
att det har varit lediga tjänster
och att många har gått i pension under året.
Det går att läsa i årsredovisningen för 2014.

Kommunen gjorde några stora satsningar
under 2014. Det var bland annat

  • starten av KBR, Karlstad Business Region
  • projektet Tåg i tid, där kommunen ska bygga ut Värmlandsbanan
  • bolaget Värmlands näringslivsutveckling
    som kommunen bildade tillsammans med näringslivet.

Kommunen arbetar vidare med projektet Karlstadsstråket

I Karlstad finns det planer för
ett nytt system för busstrafiken.
Systemet kallas för BRT, Buss Rapid Transit.
BRT handlar om att bussar ska komma fram
så snabbt som möjligt. Det innebär
direktare sträckningar för busslinjer, få stopp i trafiken
och korta stopp vid hållplatser.
Enligt förslaget skulle det nya busstråket
gå från Bergvik till Välsvikens tåghållplats.

Projektet heter Karlstadsstråket. Det är en viktig del
av kommunens arbete med att göra livet lättare
för 100 000 Karlstadsbor. Kommunen hoppas
att personer som i dag kör bil ska vara intresserade av
att åka den raka och snabba busslinjen i stället.
I del 2 i rapporten finns det bland annat förslag på
hur stråket ska se ut och analyser av
hur utbyggnaden påverkar ekonomin i samhället.
Kommunstyrelsen godkände del 2.

Nästa steg för projektet är att få pengar till arbetet.
Projektet ska också börja prova den nya linjen
på en sträcka som ser ut som dagens linje 58. Den går så här:
Nobelplan-Sundsta/Älvkullegymnasiet-Östra Bron-Haga-Karlstad C.

Kommunen vill överklaga beslutet om utvidgat strandskydd

I slutet på förra året bestämde länsstyrelsen
att alla kommuner i Värmlands län
skulle få ett större strandskydd med upp till 300 meter.
Karlstads kommun överklagade beslutet.
Kommunen tyckte att länsstyrelsen vill utvidga strandskyddet
på för många ställen, bland annat vid Vänern, längs Klarälven
och vid de stora sjöarna i norra kommunen.
De områdena finns med i kommunens LIS-plan
(landsbygds-utveckling i strandnära lägen).

Nu kompletterar Karlstads kommun sin överklagan.
Kommunen vill att regeringen ska låta länsstyrelsen
titta på ärendet igen. I andra hand vill kommunen
att regeringen ska upphäva beslutet. Det skulle innebära
att det generella strandskyddet ska gälla. Det är 100 meter.

Karlstads kommun skriver till miljö- och energidepartementet
att länsstyrelsen inte har varit tillräckligt tydliga
om varför de vill utvidga strandskyddet.
Kommunen skriver också att länsstyrelsen
inte har kommunicerat tillräckligt mycket med kommunen.

Lars Sätterberg får fortsätta sitt arbete

Lars Sätterberg är ekonomidirektör i Karlstads kommun
och vd i Karlstads stadshus AB. Nu får han fortsätta arbeta där
fram till 31 mars 2018. Ett sådant uppdrag ska nämligen vara
under en viss period, oftast tre år i taget.
Det står i kommunens ledar- och medarbetar-policy.

Handlingsplan ska förbättra kontakten med företag

Karlstads kommun har som mål att ha
ett av Sveriges 20 bästa företagsklimat.
Ett delmål är att kommunens service till företag
ska vara bland de tio bästa i Sverige.

Därför deltog Karlstads kommun i utbildningen
Förenkla helt enkelt åren 2012 och 2013.
Sveriges Kommuner och Landsting anordnade utbildningen.
Efter utbildningen hade kommunen många nya förslag
som kan göra det bättre för företagen i kommunen.
Kommunen har nu sammanfattat förslagen
och skrivit en handlingsplan.

Karlstads kommun ska använda handlingsplanen
för att förbättra kontakten med företagen.
Kommunen kommer att uppdatera planen efter två år.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker,
men det är fullmäktige som fattar beslutet.
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Uppdaterad budget för 2015

Kommunledningskontoret vill uppdatera budgeten för 2015.
I det nya förslaget presenterar de bland annat
hur nämnderna ska hantera sina över- eller underskott
från året innan. Det finns också en ny budget för resultatet.
Kommunledningskontoret har där tittat på
hur de tror att kommunens ekonomi kommer att se ut.

År 2014 fick kommunen 57 miljoner kronor över i sin budget.
Det är 35 miljoner kronor bättre
än vad man trodde efter åtta månader.

Alla nämnder i kommunen har en bra ekonomi,
utom arbetsmarknads- och socialnämnden.
De har för lite pengar eftersom de har köpt dyra tjänster,
betalat försörjningsstöd (det som kallas för socialbidrag)
och använt pengar för att skapa nya jobb.  
Kommunledningskontoret vill därför ge två miljoner kronor extra
till arbetsmarknads- och socialnämnden.
Det skulle ersätta pengar som nämnden har betalat
för 200 Karlstads-jobb.

Kommunledningskontoret vill också flytta pengar
i teknik- och fastighetsnämndens budget.
De vill flytta 34,6 miljoner kronor från drift till investering.
Det beror på att nämnden behöver redovisa sina pengar på ett nytt sätt.

Nytt råd som ska arbeta med landsbygdsfrågor

Karlstads kommun vill att hela kommunen
ska kunna utvecklas på ett bra sätt.
Därför vill kommunstyrelsen att kommunen ska ha 
ett landsbygdsråd. Rådet ska arbeta med
att berätta om landsbygdens behov och styrkor.
Dessa personer ska sitta i rådet:

  • representanter från kommunstyrelsen
  • en ansvarig tjänsteman
  • minst sju kommuninvånare som bor på landsbygden.

I dag fungerar näringslivsrådet på det här sättet.
Det nya landsbygdsrådet ska arbeta likadant,
men med att utveckla landsbygden.

Ja till 44 hyresrätter på Våxnäs

Kommunala bolag som hyr ut lägenheter
fick strängare krav när en ny lag kom år 2011.
Sedan dess har Karlstads Bostads AB jobbat hårt med
att lägga mindre pengar på att bygga bostäder.
Samtidigt vill Karlstads kommun att bolaget
ska bygga många nya hyreslägenheter.
Ett sådant projekt är det nya huset med 44 lägenheter
som Karlstads Bostads AB planerar
i området Sixbacken på Våxnäs.
Det kommer att bli åtta våningar högt. Huset liknar
det nybyggda huset Lanternan på Rud.
Karlstads Bostads AB tror att det kommer att kosta
61,5 miljoner kronor att bygga huset.

Tillbaka

Uppdaterad den