Beslut i korthet 2015

Möte den 17 mars

Det här beslutade kommunstyrelsen

Arbeta mot radikal och våldsam extremism

Fler och fler svenskar går med i radikala extremist-grupper
som använder våld. Det hotar tryggheten i samhället.
Karlstads kommun samarbetar med polisen
för att förebygga sådan extremism.
Men vi behöver en bättre plan
för att veta hur vi ska arbeta.
Det behövs både för oss i Karlstad och för hela Sverige.

Därför beslutade kommunstyrelsen
att kommunledningskontoret ska föreslå
hur Karlstads kommun kan jobba långsiktigt
med de här frågorna.

Först ska kommunledningskontoret sammanfatta
vad kommunen gör redan i dag.
De ska titta både på arbetet för att förebygga och
på vad som händer när en person
har gått med i en extremistgrupp.
Sedan ska de titta på hur kommunen
kan arbeta förebyggande tillsammans med andra.
Till sist ska de föreslå en långsiktig plan
för hur kommunen ska arbeta med de här frågorna.

Satsning på jobb till personer med utländsk bakgrund

Karlstads kommun anställde 100 personer
som hade varit arbetslösa länge.
Det gick väldigt bra. Nu vill kommunstyrelsen göra
en liknande satsning. Kommunledningskontoret,
Arbetsförmedlingen och Karlstads näringsliv
ska erbjuda praktik och arbete till
personer med utländsk bakgrund. Man ska hitta
en arbetsgivare till varje person.
Arbetsgivaren ska vara i näringslivet
och ha problem med att hitta anställda.

Svar på överklagan om fullmäktiges beslut om flyktingmottagande

I början av året beslutade kommunfullmäktige
om att utöka antalet asylplatser för ensamkommande barn
från 13 till 38 platser. En kommuninvånare
överklagade punkt 3 i beslutet. Punkten handlade om
att kommunstyrelsen ska följa utvecklingen
och skriva fler avtal om det behövs.

Enligt överklagandet står det i kommunallagen
att kommunstyrelsen inte får fatta den här typen av beslut.
Det ska kommunfullmäktige bestämma om.

Karlstads kommun svarade att det är okej
för fullmäktige att låta kommunstyrelsen eller
en annan nämnd fatta ett beslut åt dem.
Det finns ett stort behov av att fatta snabba beslut
om asylplatser på grund av det oroliga läget i världen.

Kommunen ska undersöka hur klimatförändringarna påverkar Karlstad

Karlstads kommun har tidigare utrett
vad det finns för risker med översvämningar.
Nu ska kommunen analysera hur kraftiga skyfall,
extrem hetta, kyla eller vind kan påverka Karlstad
i framtiden. Kommunen ska också presentera

 • vilka risker och konsekvenser ett förändrat klimat får för Karlstad
 • vilka grupper i samhället som påverkas
 • vilket ansvar kommunen har.

Den här analysen är ett första steg i ett långsiktigt arbete.
Kommunen ska presentera analysen vid årsskiftet 2015–2016.

Nya riktlinjer för att finansiera samarbetspartner och utvecklingsprojekt

Kommunen deltar i många samarbeten
som ska skapa tillväxt i kommunen och regionen.
Samarbetena är olika stora och får olika mycket pengar.
Under 2012 skrev kommunen en rapport
om hur mycket man är med och stöttar
olika samarbets-partner. De som skrev rapporten
rekommenderade att kommunen ska ta fram riktlinjer
för hur det ska gå till att ge pengar
till samarbetspartner och projekt.
Kommunstyrelsen godkänner nu riktlinjerna.
De ska vara ett stöd för kommunledningskontoret
när de handlägger ärenden. Näringslivsdirektören kan
ändra i riktlinjerna när det behövs.

Ny jämställdhets- och mångfaldsplan

Karlstads kommuns förvaltningar och bolag
har planer för jämställdhet och mångfald.
De tar fram nya vartannat år.
Kommunledningskontorets plan för 2015–2016 är nu klar.
Där har kommunledningskontoret bland annat sammanfattat

 • könsfördelningen
 • löner
 • anställningsvillkor
 • möjligheten att jobba samtidigt som man har barn.

Nya riktlinjer för direktupphandling

I maj förra året bestämde regeringen
att myndigheter och enheter som gör direktupphandlingar
som kostar mer än 100 000 kronor
måste spara dokument om dem.
De måste även ha riktlinjer för upphandlingar
som kostar mer än 100 000 kronor.
Karlstads kommun har nu skrivit sådana riktlinjer.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Snabbare byggstart av resecentrum

Regeringen har planerat att bygga ett resecentrum
där järnvägsstationen är i dag. De har planerat
att byggandet ska börja tidigast år 2020.
Men kommunstyrelsen vill att byggandet ska börja tidigare.
Karlstads kommun ansöker därför
om att få betala i förskott, alltså att låna ut pengar
till staten. Det skulle innebära att
man kan börja bygga resecentrumet redan år 2018.

Regeringen har redan bestämt att projektet Tåg i tid
ska få 422 miljoner kronor. Projektet handlar om
att bygga ut tågtrafiken i Värmland i fyra steg
fram till år 2025. Man började precis bygga
i Väse, som får mötesspår och nya perronger.
I nästa steg ska järnvägsstationen i Karlstad
byggas om till ett resecentrum. Det ska vara ett centrum
för resor, handel och möten. Kommunen hoppas nu
att det kan bli klart tidigare.

Kultur- och fritidsnämnden får själva bestämma priserna på Sundstabadet och Vålbergs simhall

Sundstabadet byggdes om nyligen. Sedan dess
använder föreningar badet mer, både för att träna
och för att ha aktiviteter som de kan tjäna pengar på.
Kultur- och fritidsnämnden vill förbättra sin ekonomi.
Därför vill de kunna ta ut en avgift för
en del sådana aktiviteter från den 1 maj 2015.
Nämnden vill också kunna bestämma över
aktiviteter, priser och öppettider på Sundstabadet
och Vålbergs simhall. Då kan de fatta snabbare beslut
och förbättra sin ekonomi.

Ny policy för socialt hållbara arrangemang

För Karlstads kommun är det viktigt
att alla ska känna sig välkomna när det är
olika evenemang och arrangemang i staden.
Därför har kommunstyrelsen nu skrivit
en policy för hur arrangemang kan vara socialt hållbara.
Med policyn kan kommunen berätta för arrangörer
hur de kan arbeta med jämställdhet och mångfald.
Vi vill att detta perspektiv ska finnas med
när någon arrangerar något i Karlstad.

Det finns flera anledningar till den nya policyn:

 • det ska finnas många olika arrangemang
  som visar mångfalden bland Karlstadsborna
 • när det är framträdanden ska de vara jämställda
  och visa mångfalden
 • vi accepterar inte rasism, diskriminering
  och trakasserier vid arrangemang.

Motion: Skapa en ungdomsportal

Lina Larhult (S) har föreslagit att Karlstads kommun
ska skapa en ungdoms-portal. Hon föreslår
en portal på karlstad.se eller
en applikation, app, i mobiltelefoner.
Där skulle det finnas information till ungdomar.

Kommunstyrelsen tycker att kommunfullmäktige
ska avslå förslaget. Det finns redan information
om kommunens service på karlstad.se.
Där är den sorterad efter ämnen.
Och kommunen har inte resurser för att driva
en särskild portal eller app eftersom ungdomar
vill ha mer information än bara kommun-information.
De vill också ha smarta och roliga funktioner.
Detta skulle kosta för mycket pengar.

Tillbaka

Uppdaterad den