Beslut i korthet 2015

Möte den 25 augusti

Det här beslutade kommunstyrelsen

Snart kan det bli båtbusstrafik till Grums och Borgvik
Karlstads kommun vill göra det lättare att besöka skärgården.
Därför vill politikerna ha mer båtbuss-trafik.
De vill starta båtbuss till Grums och Hammarö.
I dag finns det båtbuss mellan Karlstad, Hammarö och Kristinehamn.

Nu har politikerna bestämt sig för att göra en utredning.
I utredningen ska de undersöka vad den nya busslinjen skulle kosta,
och vilka hållplatser den skulle ha.

Resultatet av undersökningen kommer i oktober.

Kommunen bidrar med pengar till matfestival
Varje år är det matfestival i Mariebergsskogen.
Festivalen heter Smaka på Värmland.
Politikerna i kommunen tycker att festivalen är viktig för Värmland.
Därför brukar de stötta festivalen ekonomiskt.
Även i år får festivalen pengar av kommunen: 50 000 kronor.

Svar på medborgarförslag om djurskydd
Medborgare kan skicka in förslag till kommunen
på saker de tycker att kommunen ska göra.
Ett sådant förslag hade kommit in.
Förslaget var att kommunen ska vara göra kontroller
när den köper in mjölkprodukter.
Medborgaren ville att kommunen ska se till
att mjölken kommer från kor som har fått gå ute och beta.

Kommunen svarar att man redan följer den svenska lagen om livsmedel.
Där står det hur mycket korna ska få vara ute.
Därför behöver kommunen inte göra något mer.

Utredningen av gymnasieskolornas samarbete är bra
I Värmland finns många gymnasieskolor.
Skolorna och utbildningarna kan bli bättre om skolorna samarbetar.
Därför ska Region Värmland ska göra en utredning
av gymnasieskolornas organisation.
Karlstads kommun tycker det är bra att utredningen görs.

Målet med utredningen är att hitta nya sätt
som gymnasieskolorna kan samarbeta på.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker,
men det är fullmäktige som fattar beslutet.

Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Minst tusen kronor i friskvårdsbidrag till kommunens anställda
Kommunstyrelsen vill att alla som är anställda av kommunen
ska få friskvårdsbidrag.
Friskvårdsbidrag är pengar från arbetsgivaren
som man ska använda till saker som är bra för hälsan.
Det kan till exempel vara träningskort eller massage.

I dag får man olika mycket friskvårdspeng
beroende på vilken avdelning i kommunen man jobbar.
Vissa får 2500 kronor, andra får ingenting.
För att det ska bli mer rättvist
har kommunen tagit fram nya riktlinjer.
Från och med 2016 ska alla som arbetar åt Karlstads kommun
få minst tusen kronor om året i friskvårdspeng.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna riktlinjerna.

Ny modell för match-avgifter
Från och med 2016 ska Karlstad ändra avgifterna
för idrottsföreningar i kommunen.
Idrottsföreningarna betalar pengar till kommunen
när de hyr idrottshallar och idrottsplatser.

Nu vill kultur- och fritidsförvaltningen ändra avgifterna.
De har tagit fram en ny prismodell.
Målet är att det ska bli mer rättvist.
Hyror ska anpassas efter hur stor lokalen är.
Verksamheter för barn och ungdomar ska inte behöva betala mer.

Ja till bostäder på Katrineberg
Nya bostäder ska byggas i området Katrineberg i västra Karlstad.
Det ska bli en ny stadsdel med över tusen nya bostäder.
Det ska bli både villor och lägenheter.
Området ligger en kilometer från Bergviks köpcentrum.

Nu finns en detaljplan för området.
Detaljplanen visar hur man tänker bygga.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen.

Karlstad vill ha utredning om regionkommun
Det finns ett förslag om att bilda en regionkommun i Värmland.
En regionkommun är en sammanslagning av flera kommuner.
Det innebär att kommunerna får en gemensam organisation,
där politiker och tjänstemän samarbetar.
Kommunstyrelsen tycker att det är ett bra förslag.

År 2012 bildades en kommitté (en grupp)
som ska utreda förslaget om en regionkommun i Värmland.
Kommittén ska ta fram en projektplan.
Målet är att regionkommunen ska bildas år 2019.

I planen finns nu tre steg:
Det första steget är att hämta in kunskap
från andra regionkommuner.
Sedan ska man ta fram en detaljerad plan.
Till slut ska riksdagen fatta beslut.

Landstinget i Värmland vill ingå i kommunens nämnd
Karlstad kommun har en drift- och servicenämnd.
Nämnden jobbar för att IT och service ska fungera bra.
I nämnden ingår alla kommuner i Värmlands län.

Nu har Landstinget i Värmland ansökt om att få vara med.
Kommunstyrelsen tycker det är en bra idé.
Om landstinget samarbetar med kommunerna
kan pengar användas mer effektivt.
Det kan också bli bättre kvalitet på till exempel IT-tjänster.

Tillbaka

Uppdaterad den