Beslut i korthet 2015

Möte den 27 januari

Det här beslutade kommunstyrelsen

Rapport om kommunens servicegarantier

På mötet beslutade kommunstyrelsen att godkänna rapporten
”Servicegarantier i Karlstads kommun 2014”

Karlstads kommun har så kallad servicegaranti.
En servicegaranti innebär att kommunen lovar vissa saker
när det gäller olika tjänster.
Till exempel har du rätt att få svar inom en viss tid
när du ansöker om bygglov.
En annan servicegaranti är att barn ska få plats på förskola.

Nu har kommunen utvärderat sina garantier.
Rapporten visar att garantierna har gett medborgarna bra service.
När en medborgare har sagt till
om att en garanti inte fungerat
så har kommunen gjort förbättringar.

Kommunen finansierar unga företagare

Karlstads kommun kommer att ge bidrag
till ett projekt av Ung företagsamhet i Värmland.
Projektet ska hjälpa ungdomar att starta företag.
Karlstad kommer att ge 4 kronor per invånare
under åren 2015–2017.
Men först måste projektet bli godkänt av Region Värmland.

Beslut inför kommunfullmäktige

En av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige,
som ska fatta beslut:

Riktlinjer för upphandling

Kommunen har skapat en upphandlingspolicy, alltså
riktlinjer för hur kommunen ska köpa in tjänster och saker.
Riktlinjerna ska gälla alla nämnder
och bolag som kommunen äger.

Kommumfullmäktige har fått se riktlinjerna
och önskat att de skulle innehålla krav på rätt till heltid.
Kommunledningskontoret har dock kommit fram till att det inte går,
eftersom det inte är kommunen som ska bestämma sådana krav.

Kommunstyrelsen föreslår nu
att fullmäktige slår fast upphandlingspolicyn.

Tillbaka

Uppdaterad den