Beslut i korthet 2015

Möte den 22 september

Det här beslutade kommunstyrelsen

Fattiga EU-medborgarna ska bo på camping på Våxnäs
Det kommer många fattiga människor till Karlstads kommun 
från andra EU-länder. Nu ska de få bo på en tillfällig camping-plats 
vid gamla Solareturen på Våxnäs. 
Där kommer det att finnas toaletter och duschar. 
Det betyder att fattiga EU-medborgare inte längre får bo 
på parkeringsplatser och ute i naturen. 
Alla ska bo på området på Våxnäs.

Det kommer att kosta tio kronor om dagen
att bo på campingplatsen i ett eget tält, husvagn eller bil.
En tolk kommer att samla in avgiften en gång i veckan.
Vaktbolaget G4S ska se till att det är säkert i området.

Karlstads kommun ska sköta campingen tillsammans med
ideella organisationer. Kommunen kommer att prova
att ha campingen i 3 månader.
Sedan ska kommunen titta på hur det har gått.

Kommunstyrelsen har en bra ekonomi
Kommunstyrelsen gör ett så kallat delårs-bokslut i september. 
Årets delårs-bokslut visar att kommunstyrelsen har en bra ekonomi. 
De har fått 8,6 miljoner kronor över. Kommunstyrelsen tror 
att de kommer att ha fått 4 miljoner kronor över när året är slut. 
Men i budgeten för investeringar tror kommunstyrelsen 
att de kommer att få 12 miljoner kronor över.

Karlstads kommun jobbar med olika aktiviteter
som politikerna har bestämt för att kommunen ska nå målen
i den strategiska planen. Fram till 2017 har kommunstyrelsen
33 olika sådana aktiviteter. Fyra av dem är klara, 27 pågår och
två har inte börjat än.

Karlstad Airport AB får låna upp till 15 miljoner kronor
Kommunstyrelsen låter Karlstad Airport AB låna 
upp till 15 miljoner kronor. 
Bolaget behöver mer pengar fram till årsskiftet. 
Förra året fick bolaget nästan 10 miljoner kronor mindre 
i koncernbidrag än vanligt. Det gjorde att 
Karlstad Airport AB fick dåligt med pengar. 
Bolaget har också lagt pengar på investeringar 
och tjänat mindre pengar i år än de trodde. 
Det gör också att de behöver låna pengar.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Barn- och ungdomsförvaltningen och gymnasieförvaltningen
ska inte slås ihop
I slutet av förra året bestämde kommunfullmäktige 
att kommunledningskontoret skulle utreda 
om det skulle vara en bra idé att slå ihop 
barn- och ungdomsförvaltningen med gymnasieförvaltningen. 
Nu har kommunledningskontoret utrett klart. 
De har tittat på fördelar och nackdelar tillsammans med 
de båda förvaltningarna. De säger att 
det kan finnas fördelar med att slå ihop 
de två förvaltningarna. Men någon behöver utreda 
en del saker ännu mer innan kommunen kan 
slå ihop förvaltningarna. Kommunledningskontoret har 
kommit fram till att man inte behöver slå ihop förvaltningarna 
för att de ska bli bättre och effektivare. 
I stället kan förvaltningarna ha gemensamma funktioner 
och samarbeta mer.

Kommunstyrelsen föreslår att barn- och ungdomsförvaltningen
och gymnasieförvaltningen själva
ska föreslå hur de kan organisera
sina gemensamma funktioner.
De ska också föreslå hur de kan samarbeta mer.
Målet är att de ska arbeta med de gemensamma funktionerna
hösten 2016. De ska dessutom börja arbeta med
att samarbeta mer under våren 2016.

Nytt bolag för snabbare tåglinje
Karlstads kommun ska bilda ett gemensamt bolag tillsammans med Region Värmland, Region Örebro och Örebro kommun. Bolaget ska heta Oslo-Stockholm 2,55. Syftet är att få till en snabb och pålitlig tåglinje mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm. Målet är att resan mellan Oslo och Stockholm ska ta högst tre timmar.

De fyra delägarna ska bidra med en miljon kronor varje år. Pengarna ska bland annat gå till att anställa en person som ska arbeta med projektet på heltid.

Motion: Inför arbetskläder i förskolan och på lågstadiet
Socialdemokraterna Anna Dahlén Gauffin och Mathias Casserlund 
har föreslagit att införa arbetskläder i förskolan och årskurserna 1–3. 
De föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska undersöka 
hur mycket det skulle kosta.

Kommunstyrelsen föreslår att godkänna motionen.
Barn- och ungdomsnämnden har nämligen redan utrett denna fråga.
Deras utredning visar bland annat att det måste vara obligatoriskt
för personalen att bära kläderna, annars blir det en förmån
som de behöver betala skatt för.
Personalen har även olika behov av arbetskläder.
De som arbetar i kök får i dag kläder och skor.
I förskolan har all personal tillgång till vindjacka
eller vinterjacka och byxor.
Förvaltningen arbetar med att kunna erbjuda arbetskläder
till fler anställda.

Motion: Ge pengar till organisationer som hjälper till med SFI-undervisning
Vänsterpartiet föreslår att kommunen ska ta fram 
riktlinjer och rutiner för hur ideella organisationer kan få betalt 
när de hjälper kommunen med SFI-undervisning (svenska för invandrare). 
Det är Parvane Assadbegli, Susanna Göransdotter, 
Lena Grip och Hans-Åke Scherp i Vänsterpartiet 
som har kommit med motionen.

Kommunstyrelsen föreslår att godkänna motionen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har redan riktlinjer
och rutiner för ekonomiskt bidrag till ideella organisationer
som arbetar med integration.

Tillbaka

Uppdaterad den