Beslut i korthet 2015

Möte den 15 december

Kommun-styrelsen har haft möte. Då pratade de bland
annat om att sälja vindkraft-verk, att ta emot
ensamkommande barn och att rusta upp Tingvallabron.
Här kan du läsa mer om vad de bestämde.

Det här beslutade kommunstyrelsen

Bostäder till dem som har särskilda behov

Allt fler flyttar till Karlstad. Då måste kommunen se till
att det finns fler bostäder. Kommunen har också extra ansvar
för dem som har särskilda behov. De behöver därför
ordna bostäder till dem.

Det här ska kommunen göra:

 • Ta reda på hur många bostäder som finns för de personer
  som kommunen har ett extra ansvar för.
 • Ta reda på hur många bostäder som de personerna behöver i framtiden.
 • Ta fram förslag på hur de personerna kan få en bostad.

Boende för utsatta EU-medborgare

Utsatta EU-medborgare har fått bo vid den tidigare Sola-
returens lokaler. Nu måste kommunen bestämma om de ska få
fortsätta bo här. Därför har de utvärderat verksamheten.

Utvärderingen visar att:

 • Cirka 50 personer har flyttat dit sedan den 19 oktober.
 • Kommunen betalar för vatten, avlopp och sophämtning.
 • Det kostar tio kronor per dag och person att bo på området.
 • Frivilliga organisationer erbjuder dem som tidigare
  har bott i tält att istället bo i husvagn.
 • Kommunen har en bra dialog med de frivilliga
  organisationer som hjälper till.
 • Syftet med verksamheten var att förhindra att det blir fler
  boplatser i staden. Det har lyckats.
 • Det kostar 70 000 kronor per månad att låta EU-
  medborgarna fortsätta att bo på platsen.

Det här beslutade kommun-styrelsen om Sola-returens lokaler:

 • Teknik- och fastighets-nämnden har ökade kostnader.
  Därför får de ersättning med 116 000 kronor.
 • Bygglovet upphör den 31 mars nästa år. Då ska
  verksamheten inte fortsätta.
 • Kommunen ska ta fram en plan för hur de ska
  förhålla sig till EU-medborgarna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Arbete till personer med utländsk bakgrund

Personer som har utländsk bakgrund behöver hjälp att hitta
praktik och arbete. Kommunen och Arbetsförmedlingen
hjälper till. De vill att privata företag också ska hjälpa till.
Därför har de gjort en plan som ska hjälpa företagen att hitta
rätt person. Efter det har sex personer fått praktik.

Samarbetet ska fortsätta till juni nästa år. Sedan ska det
utvärderas.

Budget för åren 2017-2019

Kommunledningskontoret har gjort ett förslag på budget
för åren 2017–2019. Det bygger på den senaste treårs-budgeten
och på hur mycket kommunen tror att den får in i skatt.

Förslaget godkändes. Så här fortsätter arbetet:

 • Nämnderna ska först säga vad de tycker om förslaget.
 • I maj fortsätter arbetet i kommun-styrelsen.
 • I juni tar fullmäktige beslut om budgeten.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Tillförordnad skoldirektör får fortsätta

Staffan Skoglund är sedan den 1 augusti skoldirektör vid
barn- och ungdoms-förvaltningen. Han ska egentligen sluta vid
nyår och en ny skoldirektör ska anställas. Men det blir klart först
i vår. Därför fortsätter Staffan Skoglund till och med augusti.

Öka UF-företagandet i Karlstads kommun

Den politiska majoriteten i Karlstad vill att minst 30 procent
av kommunens elever ska starta och driva UF-företag.
UF betyder Ung Företagsamhet (UF). UF gör att eleverna
kan träna på att driva företag. På flera gymnasier driver
redan 30 procent av eleverna UF-företag.

Kommun-styrelsen tycker att målet är uppfyllt
eftersom arbetet pågår.

Stiftelsen Inova i Wermland får ekonomiskt stöd

Inova erbjuder rådgivning och coachning. De vill hjälpa
kunder och investerare att få kontakt med varandra. De får
bidrag från olika organisationer. Karlstads kommun ger nästa
år 1 250 000 kronor i bidrag till Inova i Wermland.

Förslag från Karlstads invånare

Det har kommit flera förslag från dem som bor i Karlstad.
De här förslagen tog kommun-styrelsen upp på mötet.

Skylt vid Edsvalla

Kommunen har fått förslag på att det ska finnas skyltar med texten
”Välkommen till Edsvalla”. Skyltarna ska sitta vid infarten till Bäckängen
från väg 45 och vid korsningen mellan Edsvalla och Ensta.
Det finns redan skyltar vid infarterna till Vålberg.

Kommun-styrelsen sa ja till förslaget. Teknik- och fastighets-nämnden ska nu titta på var skyltarna bäst ska sitta.

Förbud att röka på badplatser

En invånare vill att kommunen ska ha rökförbud på
20 badplatser. Det är de badplatser som finns med i de
lokala ordnings-föreskrifterna. ”Då kan barn, de som är
allergiska eller har astma och andra som vill undvika rök
vara där utan att det känns obehagligt”, skriver invånaren.

Kommun-styrelsen sa nej till förslaget. I ordnings-lagen
finns inte möjlighet att ha rökförbud på offentlig plats.

Informations-tavla vid väg 63

En invånare vill att kommunen ska sätta upp en
informations-tavla vid väg 63. Där ska det finnas
information om vad som händer i Karlstad. Kommunen
tycker att det är en bra idé. Men skyltarna måste vara
digitala för att de ska synas.

Kommun-styrelsen sa nej till förslaget. Det finns inte pengar för att sätta upp en tillräckligt bra tavla.

Förslag till kommunfullmäktige

De här ärendena ska tas upp i fullmäktige. Kommun-
styrelsen ger ett förslag. Men det är fullmäktige
som bestämmer.

Vindkraft-verk ska repareras och säljas

Vindkraft-verken i Vindpark Vänern är skadade. Kommun-
styrelsen föreslår att de ska repareras. Det måste göras så
snart som möjligt. Det kommer att kosta 24 miljoner kronor.
Men det är det ekonomiskt bästa alternativet. Kommun-
styrelsen föreslår också att de fem vindkraft-verken ska säljas.

Liberalerna deltog inte i beslutet.

Fler ensamkommande barn söker asyl

Migrations-verket har gjort en ny plan för hur många
ensamkommande barn som kommunerna ska ta emot.
I det avtal som finns har Karlstads kommun 38 platser.
Nästa år får kommunen 292 platser. Eftersom det behövs så
många platser för ensamkommande barn har det kommit
fler än vad som står i avtalet. Idag är 195 asylplatser
upptagna i Karlstad.

Kommun-styrelsen föreslår att kommunen skriver ett
nytt avtal med Migrationsverket. Där ska det stå att
kommunen har 292 platser.

Upprustning av Tingvallabron och Norra Infarten

Kommun-styrelsen föreslår att Tingvallabron och Norra
Infarten rustas upp. I dag får inte bussar köra på Tingvallabron.
På Norra Infarten finns stor risk för ras. Vägen behöver
också bli bredare för att färre olyckor ska ske. Det kommer
att kosta 17 miljoner kronor att rusta upp Tingvallabron
och Norra Infarten.

Fortsatt arbete med nya idrottsarenor

Kommunen fortsätter att arbeta med den nya arenastaden.
Tingvalla isstadion ska få ett tak över isen. Tingvalla IP,
Färjestads IP och Regementets IP ska ersättas av ett nytt
sportcenter på Sannafältet. Allt ska vara klart år 2026.

Kommun-styrelsen får en miljon kronor extra under nästa år.
Tillsammans med nämnderna fortsätter de arbetet.

Motioner

En motion är ett förslag från en eller flera personer i ett
parti. De här motionerna kommer att tas upp på nästa
fullmäktige. Kommun-styrelsen har gett förslag på vad
fullmäktige ska bestämma.

Skapa en portal för ungdomar

Linda Larhult (S) vill att Karlstads kommun skapar en del
för ungdomar på kommunens hemsida. Den ska ge särskild
information till ungdomar. I våras diskuterade fullmäktige
detta. Då ville de först höra vad ungdomarna tycker.

Kommun-styrelsen föreslår att fullmäktige säger nej till
förslaget. De tror inte att ungdomarna skulle använda portalen.
Det skulle bli för dyrt att skapa en app till mobilen.

Ge äldre en garanti för att få vara ute

Ljubica Bergqvist (SD) och Olivia Bäckström (SD) vill veta
att personer inom äldre-omsorgen verkligen får vara utomhus.
Det vill veta att kommunen följer de regler som finns.

Kommun-styrelsen säger att frågan redan fått svar. Det
finns en garanti för värdighet som kommunen följer. Det
betyder att äldre bjuds in till aktiviteter, till exempel
promenad utomhus.

Uppdaterad den