Beslut i korthet 2015

Möte den 17 november

Det här beslutade kommunstyrelsen

IT-företag vill köpa före detta Stadshuset

Kommunfullmäktige har bett
teknik- och fastighetsnämnden
att sälja det före detta Stadshuset.
Nämnden har föreslagit att sälja gamla Stadshuset
till IT-företaget My Life Diary.
Kommunledningskontoret tycker att det företaget
skulle kunna skapa attraktiva arbetsplatser på bra ställen,
till exempel för de som åker kollektivtrafik.
Kommunledningskontoret försöker få fler företag
att flytta till Karlstad.

Kommunen behöver dock göra en ny detaljplan
för gamla Stadshuset. En detaljplan berättar
hur mark och byggnader får användas.
Detaljplanen som finns idag för gamla Stadshuset
tillåter bara kommunalt och statligt arbete.
Därför tycker kommunledningskontoret
att det inte är bra att ha arbete med handel där
innan Karlstad har fått
sitt nya resecentrum.
Dessutom har gamla Stadshuset
en intressant kulturhistoria.
Bland annat ligger Almengården intill.
Mycket arbete med handel
skulle påverka den här miljön för mycket.
Kommunledningskontoret tycker ändå
att det kan gå bra att IT-företaget
får köpa marken där Stadshuset står.

Kommunstyrelsen beslutade
att teknik- och fastighetsnämnden
ska få göra det slutgiltiga beslutet.
Kommunstyrelsen lade också till några punkter:

• De tycker inte att de är lämpligt med handel
i gamla Stadshuset.
• De tycker dock att det ska gå
att sälja marken till IT-företaget
eftersom det vore bra
om de fick komma till Karlstad.
• Om en ny detaljplan tillåter
annat än kontor i Stadshuset
kan huset få ett nytt marknadsvärde.
Då ska teknik- och fastighetsnämnden
anpassa priset efter det.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
lämnade egna förslag.

Båtbusstrafik till Borgvik nästa sommar

Tidigare i år fick kommunledningskontoret
och stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget
att se om det går att införa båtbusstrafik
från Karlstad till Borgvik via Hammarö.
De föreslår nu att köra båtbussar på försök
från och med sommaren 2016.
Karlstad och Grums kommuner
ska finansiera trafiken med 40 procent vardera
och Hammarö kommun med 20 procent.
Grums och Karlstads kommuner har redan sagt ja.
Hammarö har inte fattat något beslut ännu.

Kommunstyrelsen beslutar
att Karlstads kommun ska gå in med 400 000 kronor.

Det behöver bli lättare för nyanlända att få jobb

Det tar ofta lång tid
för människor som flyttar till Sverige
att få jobb, trots att många har bra utbildning.
I Sverige är det dessutom svårt
att hitta personal till flera akademiska yrken.
Det här gör kommunens arbete mindre effektivt.
Det riskerar även att hindra tillväxten och utvecklingen.
Samtidigt ska många människor gå i pension snart.

Politikerna i Karlstads kommun vill därför skriva
en strategi för rekrytering och integration.
Den ska göra det lättare
att rekrytera nyanlända personer.
Kommunledningskontoret ska skriva strategin.
Bland annat ska kommunen
eller något av kommunens bolag
erbjuda nyanlända personer
ett första jobb eller en praktikplats.

Tre organisationer och föreningar får bidrag

Tre organisationer och föreningar får sammanlagt
840 000 kronor i bidrag för år 2016:
Sjöräddningssällskapet,
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
och Brottsofferjouren Värmland.
Sjöräddningssällskapet får 10 000 kronor,
Brottsförebyggande Centrum i Värmland får 300 000 kronor
och Brottsofferjouren Värmland får 530 000 kronor.

Vänsterpartiet lämnade ett eget förslag.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte
ska gå vidare till kommunfullmäktige. 
Det här ska kommunfullmäktige besluta om:

Höjda priser på kollektivtrafiken från 21 december

Kommunstyrelsen föreslår att höja priserna
i kollektivtrafiken från den 21 december.
Periodkorten blir mellan 2,5 och 3 procent dyrare.
Enkelpriserna blir också dyrare.
En enkelresa för en vuxen
kommer att kosta 25 kronor,
för en skolungdom 23 kronor.

Kommunstyrelsen har också tittat på
färdtjänstens egenavgifter.
Det nya förslaget är att egenavgifterna
ska vara mer tydligt kopplade
till resans längd.
Dessutom ska man öka resezonerna
från tre till fem.

Det mesta av kostnaderna
för kollektivtrafiken i Karlstad
betalas med skattepengar.
Biljettpriserna står för ungefär 40 procent.
Kommunfullmäktige bestämmer biljettpriserna varje år.

Höjd taxa för renhållningen från årsskiftet

De senaste åren har det blivit dyrare
att driva och sköta återvinningscentralerna.
Det har också blivit dyrare att ta hand om matavfall.
Därför måste kommunen
höja renhållningstaxan från årsskiftet.
Det kommer att öka intäkterna med 7,3 procent.

För en vanlig villa som sorterar sitt matavfall
blir höjningen 183 kronor per år.
Det är för både grund- och hämtningsavgifterna.
För en vanlig villa som inte sorterar matavfallet
blir höjningen 492 kronor per år.

Arbetsmarknads- och socialnämnden
tar över ansvaret för sommarjobben

Idag ansvarar Karlstad-Hammarö gymnasienämnd
för sommarjobben (feriearbeten) i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår att flytta ansvaret
till arbetsmarknads- och socialnämnden från årsskiftet.
Det beror på att det inte finns någon koppling
mellan sommarjobb och gymnasieskolan.
Men arbetsmarknads- och socialnämnden
arbetar med arbetsmarknadsfrågor.
De har tidigare arbetat med
att administrera och utveckla sommarjobb.

Ungefär tusen ungdomar som fyllt 16 år
får sommarjobb i kommunen varje år.
Jobben är bland annat inom skolan och vården,
som parkarbetare och inom kulturområdet.

Tillbaka

Uppdaterad den