Lättlästa beslut i korthet

Beslut i korthet 2016

Uppdaterad den