Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte 10 december

Några av ärendena från kommunstyrelsens senaste möte:

  • Arbetet med kommunens budget fortsätter, och kommunstyrelsen har godkänt sin egen budget för år 2020.
  • Karlstad Airport får mer pengar: 35 miljoner kronor.
  • Kommunstyrelsen föreslår att Karlstads kommun ska ta över alla aktier i Vindpark Vänern AB.
  • Kommunstyrelsen föreslår att räddningstjänsterna i Värmland, Örebro och Dalarna ska samarbeta på ett nytt sätt.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog bland annat beslut om dessa ärenden på sitt möte.

Ramar för budget och strategisk plan år 2021–2023

Varje år planerar Karlstads kommun sin framtida ekonomi.
Kommunledningskontoret har skrivit ett förslag på ramar för kommunens budget, som gäller åren 2021–2023.

Nu ska kommunens nämnder tycka till om de nya budgetramarna.
Efter det fortsätter arbetet. I juni år 2020 tar kommunfullmäktige beslut om budget och strategisk plan.

Beslut

Förslaget på budgetramar ska skickas till kommunens nämnder.

 

Budget för kommunstyrelsen och kommunledningskontoret år 2020

I juni beslutade kommunfullmäktige om en ram för kommunstyrelsens budget. Den ramen är 256 miljoner kronor.
I pengarna ingår kommunledningskontorets kostnader.

Utifrån ramen har kommunstyrelsen nu tagit fram en intern budget för år 2020.
Till exempel går 67,6 miljoner kronor till Räddningstjänsten Karlstadsregionen.
Summorna har räknats upp jämfört med förra året, för att motsvara hur priser och löner har ökat.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens och kommunledningskontorets budget för år 2020.

 

Karlstads kommun är med och betalar för Karlstadsstråket

Tidigare i år tog Region Värmland över ansvaret för Karlstadsbuss.
Samtidigt bestämde kommunfullmäktige att Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans ska betala för Karlstadsstråket.
Karlstadsstråket är namnet på den nya busslinjen mellan Stora torget och Ruds bytespunkt.

Nu har kommunstyrelsen skrivit ett förslag på avtal mellan Karlstads kommun och Region Värmland.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal.

 

Karlstad Airport får 35 miljoner kronor

Flygplatsen Karlstad Airport får ett ekonomiskt stöd för år 2019.
Det är för att bolagets ekonomi inte har gått så bra under året.
Flygplatsen har gått med förlust.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Karlstad Airport AB får 35 miljoner kronor i stöd.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

 

Karlstad vill köpa Hammarö kommuns aktier i Vindpark Vänern AB

I november 2019 beslutade Karlstads kommunfullmäktige att Vindpark Vänern AB skulle sälja sina vindkraftverk till ett privat bolag.

Vindpark Vänern AB har två ägare: det kommunala bolaget Karlstads Energi AB och Hammarö kommun.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Karlstads Energi AB ska bli ensam ägare, genom att köpa Hammarö kommuns aktier i Vindpark Vänern AB.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett avtal om att aktierna ska övergå till Karlstads Energi AB.
Men avtalet gäller bara om Hammarös kommun också godkänner det.

 

Mer samarbete mellan räddningstjänster

De olika räddningstjänsterna i Värmland är överens om att de behöver samarbeta mer över större områden.
Det kan till exempel vara viktigt vid stora skogsbränder.

Dessutom planerar Sveriges riksdag att godkänna en ny lag. Lagen säger att kommuners räddningstjänster ska ingå i större samarbeten och ha gemensam ledning.

Därför finns nu ett förslag på att räddningstjänsterna i Värmland, Örebro och Dalarna ska samarbeta inom Räddningsregion Bergslagen.
Det här kallas för att ändra förbundsordningen för räddningstjänsten.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna den nya förbundsordningen för Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Men innan förbundsordningen kan börja gälla måste de andra kommunerna i Värmland fatta samma beslut.
Om de gör det, så ska förbundsordningen gälla från 1 februari 2020.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Uppdaterad den