Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 12 februari

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte i februari:
• Två organisationer får ekonomiskt stöd från kommunen.
• Norra fältet ska utvecklas för fler evenemang.
• Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018 är godkänd.
• Kommunstyrelsen föreslår nya avgifter för båtar som lägger till inom Karlstads hamnområde.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om sex ärenden på sitt möte.

Extra pengar till att göra i ordning Örsholmens IP

Det är dags för Svenska cupen, en årlig turnering i herrfotboll.
Karlstads lag KBK spelar hemmamatcher 16 och 23 februari.
Innan dess måste konstgräsplanen på Örsholmens IP städas.
Snö och slask måste bort.
Bland annat ska planen plogas och saltas.
Det arbetet kostar cirka 180 000 kronor.

Kommunledningskontoret tycker att Svenska cupen är viktig.
Matcherna kan ge bra uppmärksamhet till Karlstad.
Därför ska kommunen betala extra pengar för att göra i ordning Örsholmens IP.

Beslut
Kultur- och fritidsförvaltningen får högst 180 000 kronor för att göra i ordning Örsholmens IP.

Föreningen IUC/Stål & Verkstad får 350 000 kronor i år

IUC/Stål & Verkstad är en ideell förening för företag.
Föreningen genomför projekt för att stötta små och medelstora företag.
Under år 2018 ordnade IUC/Stål & Verkstad till exempel aktiviteter för att hjälpa företag att hitta rätt kompetens.
De startade också projektet "Ung verkstad" som ska locka fler unga att jobba i industrin.

Föreningen IUC/Stål & Verkstad har 120 företag som medlemmar, och 14 av dem finns i Karlstad.

Beslut
Föreningen IUC/Stål & Verkstad ska få 350 000 kronor i stöd för att fortsätta med sin verksamhet år 2019.

Organisationen Ung företagsamhet Värmland får mer pengar

Organisationen Ung företagsamhet utbildar skolungdomar i entreprenörskap, alltså att starta egna företag.
Nu har Ung företagsamhet Värmland ansökt om att få 458 000 kronor om året i två års tid.
Organisationen håller utbildningar om företagande på alla gymnasieskolor i Värmland.

Beslut
Ung företagsamhet Värmland får 458 000 kronor i bidrag.

Fler evenemang på Norra fältet och Wermlandskajen

Den politiska majoriteten i kommunfullmäktige vill att Karlstad ska bli mer känt för kultur och evenemang.
Därför har kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen utrett vilka platser som kan ha fler evenemang.

Nu är de klara med sin rapport.
Några av resultaten:
• Sandgrundsparken och Mariebergsskogen är bra, men där hålls redan evenemang. Det går inte att ha ännu fler.
• Norra fältet kan utvecklas med till exempel bättre tillgänglighet.
• Flera andra platser har också utretts.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen ska nu
• ta fram planer för att utveckla Norra fältet
• utreda hur Wermlandskajen kan användas för till exempel konserter utomhus.
De ska rapportera sina resultat i oktober 2019.

Yttrande om ekonomiskt stöd till flygplatsen

Karlstads kommuns koncern ska täcka kostnader för Karlstad Airport AB.
Det beslutade kommunfullmäktige den 19 januari år 2017.

Beslutet överklagades av två kommunmedlemmar.
Men enligt förvaltningsrätten hade kommunen inte gjort fel.
Den domen har överklagats igen.
Nu ska frågan tas upp i kammarrätten i Göteborg.

Karlstads kommun tycker fortfarande att beslutet från år 2017 var rätt.
Kommunen har skrivit ett yttrande om det till kammarrätten.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunens yttrande till kammarrätten.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltog inte i det här beslutet.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018

Kommunstyrelsen är klar med sin årsredovisning för förra året.
I vissa delar har kommunen använt mindre pengar än beräknat, i andra delar mer.

Driftskostnaderna blev cirka 400 000 kronor dyrare än beräknat.
Att bygga ut bredband blev också dyrare.
Kommunen har också fått in mindre pengar i hyra från Karlstad Innovation park.

Å andra sidan har flera enheter inom kommunkontoret gjort av med mindre pengar än planerat.
Det finns ett överskott på över 16 miljoner kronor som gäller investeringar.
Överskottet beror dels på att det finns sparade pengar från tidigare år, dels på att vissa investeringar har flyttats framåt i tiden.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för år 2018.

Beslut inför kommunfullmäktige

Några av frågorna från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

Avgift för fartyg vid Karlstads hamnar

Teknik- och fastighetsnämnden har tagit fram förslag på avgifter för fartyg som lägger till inom kommunens hamnområde.
Avgifterna gäller båtar och andra fartyg som lägger till vid kajer eller bryggor, men inte förtöjs med bom eller boj.
Kommunen vill börja med avgifter eftersom kajerna blir slitna.

Avgifterna kommer att kallas för hamntaxa.
Man betalar en avgift som beräknas på fartygets längd plus en meter.
Avgiften kan betalas per dygn, eller för ett helt år.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget på avgifter, hamntaxa, godkänns.

Budgeten för år 2019 ska revideras

Kommunstyrelsen har ett förslag på att revidera, alltså uppdatera, budgeten för år 2019.
Uppdateringarna bygger bland annat på att årsredovisningen för förra året är klar.

I budgeten för år 2018 beräknades att kommunen skulle gå plus med 99 miljoner kronor.
Men det blev 50 miljoner kronor.
Bland annat har vissa nämnders verksamhet kostat mer, särskilt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Under år 2018 gjorde kommunen investeringar för 862 miljoner kronor.
Det var 290 miljoner kronor mindre än planerat.
Det beror främst på att flera investeringar har flyttats framåt i tiden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta förslaget på reviderad budget för år 2019.

Nya mål för bolagen i Karlstads stadshus AB

Karlstads stadshus AB är moderbolag för kommunens alla aktiebolag.
År 2018 började kommunen arbeta enligt en ny modell.
Modellen innebär att kommunfullmäktige ska bestämma vilka mål som är särskilt viktiga för varje bolag.

Nu har alla bolag valt vilka stora mål de helst vill fokusera på.
Till exempel vill bostadsbolaget fokusera på målet "Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder".
Alla bolag har nu färre mål, och målen är lättare att uppnå.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna alla förslagen från Karlstads stadshus AB.

Socialdemokraterna har dock lämnat in ett eget förslag.

Nya regler för förtroendevalda i kommunen

Sveriges kommuner och landsting har regler för omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Karlstads kommun har tidigare antagit de reglerna.
Nu har reglerna uppdaterats, till exempel i fråga om familjeskydd och hantering av låga pensionsavgifter.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta de nya reglerna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.
I protokollet står fler detaljer om till exempel renhållningsordningen, den interna kontrollen och priserna på Sundstabadet.

Uppdaterad den