Beslut i korthet 2019

Kommunstyrelsens möte den 17 juni

Några av nyheterna från kommunstyrelsens möte:

  • Två nya personer ska börja arbeta som direktörer inom kommunen. Två andra direktörer får sina uppdrag förlängda.
  • En ny kommunal ombudsman ska hjälpa företagare med krångliga regler.
  • Alla på gymnasiesärskolan ska få bra tillgång till estetiska ämnen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tog beslut om sju ärenden på sitt möte.

 

Ny ekonomidirektör: Carina Strandberg

Karlstads kommun ska få en ny ekonomidirektör.

Carina Strandberg jobbar redan nu som chef för ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Carina Strandberg ett förordnande som ekonomidirektör i Karlstads kommun.

Det innebär att hon börjar arbeta som ekonomidirektör i augusti 2019, och ska göra det i sex år framåt.

 

Ny biträdande kommundirektör: Mikael Jareke

Karlstads kommun ska få en ny biträdande kommundirektör, Mikael Jareke.

Han blir också vd i Stadshus AB.

Mikael Jareke har tidigare arbetat som chef i andra kommuner, och inom Försvarsmakten.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Mikael Jareke ett förordnande som biträdande kommundirektör i Karlstads kommun.

Det innebär att han börjar arbeta i september 2019, och ska göra det i sex år framåt.

 

Socialdirektören och näringslivsdirektören fortsätter

Monica Persson har de senaste åren arbetat som socialdirektör vid kommunens arbetsmarknads- och socialförvaltning. Hon vill fortsätta med det.

Samma sak gäller kommunens näringslivsdirektör, Ulf Johansson.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Monica Perssons och Ulf Johanssons förordnanden.

Det innebär att de ska fortsätta sina arbeten i tre år till.

 

Ny krångelombudsman för företagare

Företagare kan uppleva att det är krångligt att få tillstånd och beslut från kommunen.

Därför vill det blågröna styret att en ny ombudsman ska hjälpa företagarna.

Då kan företagarna bli mer nöjda med kommunens service, och det kan bli enklare att driva företag i Karlstad.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att införa en ny tjänst: krångelombudsman.

Krångelombudsmannen ska:

  • Kartlägga krångliga regler.
  • Ge förslag på förenklingar.
  • Hålla koll på hur mycket tid som företag lägger på administration.

 

Tillväxtdirektören och kommunledningskontoret ska ha hand om den nya tjänsten som krångelombudsman. Kostnaden för tjänsten ingår i den budget som redan finns.

 

Socialdemokraterna reserverar sig – de tycker inte att kommunen ska införa en krångelombudsman.


Fossila bränslen i tjänsteresor ska utredas

Karlstads kommun har en riktlinje som styr hur de anställda ska resa i arbetet.

Syftet är att kommunens transporter ska vara fria från fossila bränslen, till exempel bensin, senast år 2030.

 

Men en utvärdering visar att riktlinjen inte fungerar helt.

Många anställda väljer fortfarande att använda sina privata bilar.

Kommunen har dessutom egna bilar. De har ett system som kallas flexifuel.

Där kan man välja mellan att använda fossila bränslen eller fordonsgas.

Men inte så många väljer fordonsgas.

 

Det blågröna styret vill utreda vad som går att göra bättre.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ska utreda hur tjänsteresornas fossila utsläpp kan minska.

Det är särskilt viktigt att fler slutar använda sina privata bilar, och att fler väljer fordonsgas i kommunens bilar.

Kommunledningskontoret ska samverka med miljöförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

 

Ett ”Agenda 2030-protokoll” för Karlstad

Alla länder som är medlemmar i FN ställer upp på FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030.

Målen handlar om jämlikhet och hållbar utveckling.

 

Karlstads kommun arbetar också för målen i Agenda 2030.

Men det blågröna styret vill att kommunen ska samarbeta mer med företag och organisationer för att nå målen.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ska skapa ett Agenda 2030-protokoll för Karlstad.

Protokollet ska ge en tydlig struktur för samverkan mellan kommunen, företag och organisationer när det gäller Agenda 2030-målen.

 

Mer kultur och estetiska ämnen i gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Karlstad har inte längre något estetprogram.

Det bestämde gymnasienämnden i juni år 2016.

En anledning var svårigheter att hitta praktikplatser till eleverna.

 

Nu vill det blågröna styret ge eleverna i särskolan mer estetiska ämnen.

Det är viktigt att alla har tillgång till estetiska ämnen, även i särskolan.

Exempel på estetiska ämnen är bild och musik.

Beslut

  • Kommunstyrelsen beslutar att alla på gymnasiesärskolan ska ha möjlighet att studera estetiska ämnen.

Skolan kan ordna de estetiska ämnena själv, eller via upphandling.

 

  • Kommunstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska samarbeta med privata aktörer och ideella organisationer.

Tillsammans kan de skapa ett bättre utbud av kultur och estetiska verksamheter för alla elever i särskolan.

 

Beslut inför kommunfullmäktige

Vissa ärenden från kommunstyrelsens möte ska vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har sagt vad de tycker, men det är fullmäktige som fattar besluten.

 

De följande tre frågorna är motioner.

En motion är ett förslag från kommunens politiker till kommunfullmäktige.

 

Motion: Förbjud tiggeri i Karlstads kommun

Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska förbjuda tiggeri på vissa platser, till exempel utanför matbutiker och köpcentrum.

 

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska rösta nej till motionen om att förbjuda tiggeri.

 

Motion: Motverka social isolering bland äldre

Kommunen borde ta fram en plan för att motverka att äldre personer blir isolerade och ensamma.

Det föreslår Vänsterpartiets Anders Hammarström, Sabina Ostermark, Per Strömgren och Parvane Assadbegli.

 

De vill att planen tar hänsyn till att många pensionärer har dåligt med pengar.

Ett förslag är att skapa ett kollo eller en kursgård för äldre.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska ses som besvarad.

Kommunstyrelsen menar att det som Vänsterpartiet föreslår redan ingår i uppdragen för kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

 

Motion: Ta fram en plan för att sköta Skutberget

Kommunen borde ta fram en plan för att sköta Skutbergets motionscentral, kulturminnen, natur och Skutbergsgården.

Det föreslår Parvane Assadbegli och Anders Hammarström från Vänsterpartiet, tillsammans med Göran Svensson och Sofia Mörtel som sitter i fullmäktige men inte tillhör något parti.

 

Kommunledningskontoret menar att det redan finns en skötselplan för Skutbergets natur och vägar.

Det finns också planer för hur de gamla husen ska bevaras.

Till exempel ska Skutbergsgården antagligen användas som förskola.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska ses som besvarad.

Kommunfullmäktige behöver inte ta några nya beslut om skötselplaner.

 

Mer information

Hela protokollet från kommunstyrelsens möte publiceras på karlstad.se cirka en vecka efter mötet.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontaktcenter.

Uppdaterad den